Hamnarbetaren är en tusenkonstnär

Sebastian Hakalax är hamnarbetare i tredje led. Han tvivlar ändå på att yrket kommer att gå i arv till hans egna barn. Sebastian Hakalax huvudsakliga arbetsuppgift består av att lasta av och förtöja fraktfartyg. Utöver det kan han kommenderas ut

Marina Wiik