Motiivi logo

Mediekort

Vill du annonsera i Motiivi/Motiv?

Kontakta  Saarsalo Oy
Timo Lepistö tfn 044 534 9878
e-post fornamn.efternamn@saarsalo.fi

Föreningarnas evenemang publiceras i JHL:s evenemangskalender. Evenemangskalendern är finskspråkig.
Anmäl ett evenemang här. Möteskallelser publiceras om du så vill i tidningen Motiivi. Kom ihåg att kruxa för punkt 3 i blanketten: Haluan ilmoituksen Motiivi-lehteen.

Tekniska uppgifter

Tidningens storlek: 220 x 290 mm
Tryckyta: 192 x 262 mm
Tryckmetod: rotationstryck
Bindning: stiftning
Rastertäthet: 54 linjer
Utkommer: 5 nummer
Upplaga: 165 000 st.
Trycksort: PunaMusta, Forssa
Helsingintie 22, 30300 Forssa
Telefonväxel 03 423 51
Kontaktperson Sari Lehto
sari.lehto@punamusta.fi
tfn 050 327  3226

Annonsmaterial

Färdigt tryckdugligt material (300 ppi, cmyk) i pdf-format
sänds till adressen motiivi.ilmoitukset@jhl.fi

Färgprofil: kan laddas på adressen https://punamusta.com/aineisto-ohjeet/aineisto-ohje-aikakauslehti/
Alla sidors profil: PSOcoated_v3.icc -profiili

Begränsningar: Inga annonser på omslaget.
Annulleringar: Annonser ska annulleras före bokningsdagen.
Ifall annonsen annulleras efter bokningsdagen behåller tidningen rätten att fakturera hela annonssumman.
Reklamationer: Skriftligen inom 14 dygn från tidningens utgivningsdag.
Tidningens ansvar för fel och utebliven annons begränsas till högst annonspriset.

Tidtabell för år 2024

nr bokning material utkommer
1 3.1. 22.1. 14.2.
2 28.2. 13.3. 10.4.
sommarpaus
3 29.7. 13.8. 4.9.
4 16.9. 1.10. 23.10.
5 1.11. 18.11. 11.12.

Annonspriser 2024

storlek  mm*  €
 1/1 sida  220 x 290 + 5  3 800
 1/1 tryckyta  192 x 262 + 5  3 800
omslagets insida  220 x 290 + 5  4 400
omslagets baksida  220 x 260 + 5  4 400
 1/2-sida vågrätt  220 x 145 + 5  2 300
1/2-sida lodrätt  110 x 290 + 5  2 300
 1/4-sida vågrätt  220 x 72 + 5  1 300
 1/4-sida lodrätt  55 x 290 + 5  1 300

* för alla annonser tillämpas 5 mm utfall (bleed)