Respons

Skicka respons angående webbtidningens svenskspråkiga innehåll per e-post till hellevi.raita@jhl.fi eller ring, 010 7703 354.

Din åsikt är viktig!