Respons

Skicka respons angående webbtidningens svenskspråkiga innehåll per e-post till marina.wiik@jhl.fi eller ring, 050 5891 322.

Din åsikt är viktig!