Motiv

Förlängd arbetstid för nästan alla

Så gott som alla JHL-medlemmars årsarbetstid förlängdes med 24 timmar från början av februari. Arbetstidsförlängningen gäller inte brand- och räddningsmanskap, personliga assistenter med Heta-avtal samt timanställda inom staten och privat socialservice. Konkurrenskraftsavtalet trädde i kraft i februari inom offentliga sektorn,

Biblioteket är Terjärvbornas vardagsrum

Biblioteken måste bli bättre på att marknadsföra sig och visa varför de behövs, anser biblioteksfunktionärerna Tove Knutar Sjöblom och Mikaela Byskata-Ahlskog i Terjärv. För tre år sedan flyttade biblioteket i österbottniska Terjärv in i nya, ändamålsenliga lokaler. Trots att förrådsutrymmet

Många kommunanställda är överbelastade

kuvassa puhdistetaan ja desinfioidaan leikkaussalia

Många kommunanställda upplever att deras arbetsbörda är för stor. Fler än tidigare tror ända att de orkar jobba fram till pensionsåldern. Uppgifterna framgår ur den nyaste Kommun10-undersökningen. Enkäten besvarades av över 65 000 kommunanställda i Helsingfors och tio andra städer och

JHL fick 11 000 nya medlemmar

piirroskuva kolmiomuodostelmasta

JHL fick 10 716 nya medlemmar i fjol. Det totala medlemsantalet var 220 000 vid slutet av år 2016. Antalet inkluderar medlemmarna i JHL:s organisationsanslutna förbund. Med sina 220 000 nya medlemmar är JHL Finlands näst största fackförbund efter servicefacket PAM. Trenden är

Fler artiklar på svenska

kuva Jorvin sairaalan välinehuollosta

Kiky pidensi lähes kaikkien työaikaa

Lähes kaikkien täyttä työaikaa tekevien JHL:läisten vuosityöaika piteni 24 tunnilla helmikuun alusta lukien. Vain palo- ja pelastusalan henkilöstö, Heta-sopimuksen piirissä olevat henkilökohtaiset avustajat sekä valtion ja yksityisen sosiaalipalvelualan tuntipalkkaiset välttyivät pidennykseltä.

, , ,

Ajanhallinta on taitolaji

Mihin se työpäivä taas meni? Kiire tekee ihmisestä sählärin. Sählärin, jonka pinna lyhenee, mutta työpäivät venyvät. Työpäivä takana. Touhua riitti, mutta valmista ei tullut. Mihin se aika oikein meni? –   Luultavasti turhauttavaan ja toisarvoiseen, oman työn ytimeen kuulumattomien asioiden tekemiseen. Jotkut

, , , ,

Mikä on laitoshuoltajien kohtalo koulutusuudistuksessa?

Osana ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistusta on väläytelty laitoshuoltajien nykymuotoisen koulutuksen lakkauttamista. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista, jonka tavoitteena on myllätä koko ammatillisen koulutuksen kenttä. Kolmiportainen tutkintorakenne (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) on tarkoitus säilyttää. Sen sijaan tutkintojen

, ,