Hon står på de ungas sida

Jobbet som ungdomsledare har gjort Nicolina Holmberg djärvare. Hon har lärt sig att lita på sin egen förmåga och på ungdomarna vid Uncan i Karis. Ungdomsledaren Nicolina Holmberg har alltid varit blyg. Att stå framför en grupp och hålla program

Marina Wiik

Rätt förening gynnar alla

Grunden för medlemskap i JHL ska vara den intressebevakning förbundet erbjuder, inte lokalföreningens teaterresor eller sommarstuga. De är bara en bonus. JHL hade lokalföreningar redan innan företrädaren, fackförbundet KAT, grundades 1931. Än i dag sker en betydande del av intressebevaknings-arbetet

Marina Wiik