Tukikeskuksen ohjaaja Jukka Siltala, 31, kyllästyi kuulemaan, ettei ammattiliitto kiinnosta nuoria – Muutama keskustelu toi lukuisia uusia aktiiveja

Järjestäminen on työkalu, jonka avulla ammattiliitto tuodaan työntekijän lähelle. Järjestämistyöllä JHL on saanut paljon uusia aktiiveja – ja mikä tärkeintä, nuoret ovat innostuneet toiminnasta. Nuoria ei kiinnosta, mitä ammattiliitot tekevät. Tämä käsitys on omaksuttu mantramaiseksi totuudeksi sekä ammattiyhdistysliikkeen sisällä että julkisessa

Samuli Launonen

JHL tutuksi luonnollisesti
– rautaisannos liittoasiaa ja elämyksiä

Vallisaaren merimaisema

JHL tutuksi -kurssilaiset saivat rautaisannoksen tietoa liitostaan edunvalvojana. Kun liitto ja opisto oli valloitettu, oli aika lähteä valloittamaan muita linnakkeita. Iltapäiväretki Helsingin Vallisaareen  ja sen linnoituksiin vei kiinnostavan historian ja meriluonnon äärelle. Helsingin merellinen luonto antoi parastaan kesäkuisella JHL-tutuksi kurssilla.

Maarit Uusikumpu

JHL:n johtokolmikko uudistui

Tähän asti kunta-alan neuvottelupäällikkönä toiminut Ekström painottaa tarvetta muuttaa JHL:n järjestörakennetta. Puheenjohtajana jatkava Niemi-Laine haluaa lisätä jäsenten luottamusta liiton ongelmanratkaisukykyyn.

Aatu Komsi

Järjestämisprojekti laajenee uusille alueille

JHL:n järjestämisprojekti tähtää työpaikkojen edunvalvontarakenteiden vahvistamiseen. Projekti on lyönyt hyvin läpi JHL:n eteläisen Suomen kolmella pilottialueella. Ensi vuonna järjestämisprojektia laajennetaan viidelle uudelle JHL-alueelle.

Pertti Paajanen, jäsenpalvelu- ja järjestämisprojektipäällikkö

”Jee, me kuulutaan liittoon!”

Uusia jäseniä

Syyskuu 2015 toi tuntuvasti uusia jäseniä JHL:ään. Yhden kuukauden aikana liittyi kaikkiaan 1 550 uutta palkansaajajäsentä, mikä on noin kolmanneksen enemmän kuin aiempina vuosina samana ajankohtana. Uusiin tulokkaisiin kuuluvat myös lastenhoitajana työskentelevä Mirva Halén ja raksamiehen hommat hallimestarin töihin vaihtanut Eetu

Ulla Puustinen

Minun motiivini Jotain piti tehdä

Toni Korlee

Me Airpron työntekijät aloimme olla tosi kyllästyneitä, kun mitkään edunvalvonta-asiat eivät tuntuneet edistyvän. Mieleen nousi tuttu hokema siitä, miksi liitto ei tee mitään. Tällä kertaa en jättänyt asiaa vain miettimisen asteelle, vaan muutaman aktiivisen työkaverin kanssa päätimme vaihtaa liittoa. Liityimme melkein koko porukalla JHL:ään. Samalla tajusimme, että

Ketjutettu edunvalvonta

oranssi piirroskuva joukkovoimasta

JHL:n edunvalvonnan ketju koostuu vahvoista, toinen toistaan tukevista ja katkeamattomista lenkeistä paikallistasolta liiton keskustoimistoon asti. Järjestäytyneen työntekijän ammattiliitto hoitaa edunvalvonta-asioita, jotka koskevat palkkaehtoja ynna muita vastaavia ehtoja ja muita työehtosopimuksessa määrättyjä oikeuksia. Työsuojeluviranomainen puolestaan valvoo työsuojelusäännösten noudattamista. Työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä ja ongelmatilanteita kannattaa lähteä selvittelemään ihan ensimmäiseksi työpaikkatasolla. Pääluottamusmies ja luottamusmies löytyvät

Saija Heinonen

Kunta-alan pääsopimuksen tarkistaminen

Kunta-alan pääsopimusta koskevat tarkistusneuvottelut on aloitettu kevään aikana. Nämä neuvottelut ovat jatkumoa vuonna 2013 valtakunnansovittelijan ja sittemmin sopimuspöydässä tehtyihin linjauksiin. Tuolloinhan työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelujen pohjalta sovittiin kunta-alaa koskien pääsopimuksen uudistamismenettelystä. Tämän yhteisymmärryksen pohjalta sovittiin pääsopimusta täydentävällä sopimuksella se millä