30.4.2024

Vappuna juhlimme pitkän työn tuloksia: Lue tästä, mitä parannuksia ay-liike on meille kaikille taistellut

Pietarsaaren Demokraattiset Pioneerit vappumarssilla Kokkolassa 1955.

Ammattiyhdistysliikkeen ansiosta suomalaiset palkansaajat ovat saaneet muun muassa viisipäiväisen työviikon, vanhempainvapaat ja irtisanomissuojan. Nyt suunta näyttää olevan pois yhdessä sopimisesta ja solidaarisuudesta.

Kahdeksan tunnin työpäivä voi tuntua nykyään itsestäänselvyydeltä, mutta sen toteutuminen oli pitkän taistelun tulos. Vaatimus lyhyemmästä työajasta oli työväenliikkeen ensimmäisiä iskulauseita jo 1800-luvun lopulla.

Samoihin aikoihin vappua ryhdyttiin viettämään kansainvälisenä työväen juhlana.  

Työväenliike vaati kahdeksantuntista työpäivää niin maailmalla kuin Suomessa. Työaikalaki tuli meillä voimaan tapahtumatäyteisenä vuonna 1917 samassa rytäkässä, jossa maamme lopulta itsenäistyi.  

Venäläiset sotilaat osallistuivat vapunviettoon yhdessä suomalaisten kanssa 1917. Kuva Hyrkkälän kylän työväentalolta Savitaipaleelta.

Se oli alkusoittoa työelämän uudistuksille, joita sekä työväenliike että ammattiyhdistysliike ajoivat pitkin viime vuosisataa. Lyhennetty työaika ei tosin vielä pitkään aikaan toteutunut käytännössä, vaikka laki saatiinkin. 

Professori, tutkija Tapio Bergholm tuntee suomalaisen ay-liikkeen historian perin juurin. Hänen mukaansa toteutumisen ajankohta on edelleen kiistanalainen, koska työaika vakiintui vasta toisen maailmansodan jälkeen.

– Tärkeintä tuolloin 1917 oli, että laki saatiin ja kahdeksan tunnin työaika jäi lakiin, Bergholm sanoo.

Työväenliike ja ammattiliitot ovat alusta lähtien taistelleet inhimillisten työaikojen ja työolojen mutta myös vapaa-ajan eli lomien puolesta. Ay-liike on ollut kehittämässä työeläkejärjestelmää ja työttömyysturvaa – ja tietenkin liitot ovat vaatineet myös palkkaa. 

– Nykyäänkin on nähtävissä ero maihin, joissa ei ole vahvaa ay-liikettä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa työntekijöiden vuosilomat voivat olla mitä sattuu, Bergholm huomauttaa. 

Pietarsaaren Demokraattiset Pioneerit vappumarssilla Kokkolassa 1955.
Pietarsaaren Demokraattiset Pioneerit vappumarssilla Kokkolassa 1955.

Hallitus tekee lakkoilusta mörköä 1930-luvun tyyliin 

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n edeltäjä Suomen Ammattijärjestö perustettiin vuonna 1907. Sitä ennen olivat jo toteutuneet muun muassa asetus työväen suojelusta sekä tapaturmakorvauslaki.

Tämä kertoo siitä, että työsuojelu oli vaatimuslistan kärjessä alusta lähtien. Tapio Bergholmin mukaan työsuojelu kiinnosti myös valtiovaltaa ja työnantajia, koska niille tuli onnettomuuksista taloudellisia seurauksia.  

– SAK:n taannoinen puheenjohtaja Niilo Hämäläinen ilmaisi asian hyvin: vaikka intressi työsuojeluun on yhteinen, vain työntekijällä on pelissä oma henki ja terveys. 

Turun työväen vappujuhlan mainos.
Turussa juhlittiin vappua toisen maailmansodan jälkimainingeissa 1945.

Bergholm kertoo esimerkin työsuojelusta AKT:n eli Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton historian varrelta. Sotien jälkeen Kotkan ammattiosasto kantoi vappumarssilla kylttiä, jossa luki ”Pöntöt pois!”

Se ei viitannut epäkelpoihin ihmisiin vaan autojen häkäpönttöihin. 

– Häkähän saattoi olla hengenvaarallistakin. 

– Nyt ajetut muutokset eivät perustu solidaarisuuteen. Tapio Bergholm

Työväenliikkeen historia on ollut myrskyisää, totisesti myös liikkeen sisällä, ja kaikki on heijastunut suoraan ay-toimintaan. Vuoden 1918 sisällissodan jälkeen vasemmisto joutui ahtaalle, valtiovalta kielsi järjestöjä, ja 1930-luvulla muun muassa ammattiliittojen omaisuutta takavarikoitiin. Vappumarssien punaliputkin joutuivat kiellettyjen listalle. 

Nykyistä vuosikymmentä verrataan keskusteluissa 1930-lukuun, mutta Bergholmin mielestä samaan ei sentään olla päädytty.  

– Mitään ei ole estetty eikä kielletty, mutta lakkoilua demonisoidaan kyllä esimerkiksi hallituksen toimesta nyt samalla tavalla kuin silloin. 

Vappukulkue Helsingin keskustassa 1980.
Vappukulkue täytti Helsingin keskustan 1980.

Lue lisää: Korona ei vappua varasta – JHL:n jäsenet kertovat, kuinka työväenjuhla onnistuu poikkeusoloissa

Palkkasäännöstely kavensi tuloeroja 

Historian varrelta löytyy termi palkkasäännöstely, joka astui voimaan sodan keskellä vuonna 1942. Se tarkoitti, että pienimpiä palkkoja päätettiin nostaa reilusti ja vastaavasti suurempia palkkoja vähemmän.  

Malli perustui solidaarisuuteen, ja Bergholmin mukaan se liittyi olennaisesti juuri sota-aikaan. Suomalaiset halusivat auttaa niitä, joilla oli vaikeinta. Säännöstelyä muutettiin sodan jälkeen, mutta periaate säilyi 1950-luvulle saakka, ja sen seurauksena tuloerot todellakin kaventuivat.  

– Kun nyt leikkausten ja työmarkkinauudistusten yhteydessä on puhuttu talvisodan hengestä, niin siitähän nimenomaan ei ole kyse. Ajetut muutokset eivät perustu solidaarisuuteen, Bergholm kritisoi. 

Vappumarssijoita keväällä 2020 Helsingissä.
Vappumarssi on pitänyt pintansa läpi erilaisten historian vaiheiden.

Solidaarinen palkkapolitiikka on sittemmin menettänyt merkitystään, ja erityisesti naisvaltaiset alat ovat turhaan jääneet odottamaan solidaarisuuden toteutumista.  

Merkittävin ay-liikkeen ajama kokonaisuus on ajatus siitä, että työntekijäliitot, työnantajat ja myös maan hallitus sopivat neuvottelupöydässä tulevien vuosien työelämän pelisäännöistä. Järjestelmä tunnetaan nimellä kolmikantamalli. Se sai alkunsa sota-aikana ja kukoisti erityisesti 1980-luvulla.  

Lue lisää: 5 asiaa, jotka sinun tulee tietää kolmikannasta

Ammattiyhdistysliikkeen näkemys on, että Petteri Orpon (kok.) hallitus purkaa neuvottelemisen periaatetta, ja sitä purki jo Juha Sipilän (kesk.) hallitus ajamassaan työreformissa.

Suunta pois sopimisesta on perimmäinen syy tämän kevään lakkoiluun. 

– Yhteiset pelisäännöt ovat olennaisen tärkeitä myös työrauhan kannalta, Tapio Bergholm muistuttaa. 

Näitä ay-liikkeen saavutuksia puolustamme 

1895 Tapaturmakorvauslaki  

1917 Kahdeksan tunnin työaikalaki 

1922 Ensimmäinen laki vuosilomasta: 4–7 päivää 

1923 Työehtosopimuslaki 

1937 Kansaneläkelaki 

1944 Ensimmäinen SAK:n ja työnantajien STK:n yleissopimus 

1947 Luottamusmiesten aseman vakiinnuttaminen 

1948 Lapsilisälaki ja tapaturmavakuutuslaki 

1958 Työturvallisuuslaki 

1960 Työttömyyspäivärahoja nostetaan 

1961 Työeläkelait 

1966 Erilliset naispalkkataulukot poistuvat, palkkaero naisten ja miesten välillä edelleen suuri 

1967 Lomarahat 

1970 40 tunnin työviikkoon siirtyminen 

1970 Irtisanomissuoja ja syrjintäkielto 

1974 Äitiysloman pituudeksi seitsemän kuukautta 

1977 Talviloma eli viides vuosilomaviikko 

1978 Isyysloma 12 päivää 

1978 Työterveyshuoltolaki 

1980 Opintovapaalaki 

1984 Ansiosidonnainen työttömyysturva 

1986 Tasa-arvolaki 

1987 Aikuisten opintotuki 

1989 Työministeriö aloittaa 

1995 Ulkomaisten työntekijöiden työehdot 

1995 Vuorotteluvapaa 

2018 Irtisanomissuojan heikennysten torjuminen 

2020 Hallituksen aktiivimallin kumoaminen 

Lähteenä muun muassa SAK.

Lue lisää: Työväenliike 100 vuotta: Vallankumousvappu 1917

Oikaisu 30.4.2024 kello 12: Korjattu viimeisen kuvan kuvatekstiä. Alun perin kuvatekstissä väitettiin virheellisesti, että kuvassa näkyisi vappukulkue vuonna 2020.