4.6.2021

11 vinkkiä kesätyöhön: Näin pääset työuran alkuun ja saat kaiken irti kesäduunista

ruohonleikkaaja työssä

Onneksi olkoon, nuori! Olet läpäissyt työhaastattelun ja saanut kesätyöpaikan, kenties elämäsi ensimmäisen. Käytä tilaisuus hyväksesi, tienaa omaa rahaa ja opi samalla uusia taitoja ja työelämän pelisääntöjä.

Seuraavat vinkit on koottu juuri sinua varten, jotta saat kaiken irti kesäduunista.

Tee kirjallinen työsopimus

Heti työsuhteen alussa kannattaa tehdä kirjallinen työsopimus, josta ilmenee työaika, keskeiset työtehtävät, työpaikalla sovellettava työehtosopimus, palkka, palkanmaksukausi ja määräaikaisen työsuhteen päättymisaika.

työsopimus
Kirjallinen työsopimus kannattaa tehdä heti työsuhteen alussa.

Muista, että työsopimus sitoo niin työntekijää kuin työnantajaa.

Tarvitset työhön verokortin. Verohallinto postittaa sen kaikille 15 vuotta täyttäneille. Voit myös pyytää kesäansion määrään sovitetun verokortin OmaVerosta.

Vaadi kunnon perehdytys

Sinulla on oikeus saada kunnon perehdytys työtehtävistäsi, työturvallisuudesta, työn tekemisen tavoista ja muista työpaikan käytännöistä.

Noudata työaikoja ja esimiehen ohjeita.

Kenenkään ei tarvitse tehdä töitä sairaana. Selvitä työpaikan sairauslomakäytäntö varmuuden vuoksi jo ennalta, jotta osaat toimia sairauden sattuessa oikein ja saat tarvittavan todistuksen poissaoloa varten.

Tutki palkkalaskelma huolella

Myös kesätyöntekijöille on maksettava työehtosopimuksen (tes) mukaista palkkaa.

Monissa tesseissä on sovittu nuorille työntekijöille maksettavasta vähimmäispalkasta, joka on keskimäärin 70–90 prosenttia alimmasta taulukkopalkasta.

Erillisiä lisiä (mm. iltalisä, sunnuntaityökorvaus) ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne on maksettava erikseen ja eriteltävä palkkalaskelmassa.

Ylitöitä voi tehdä esimiehen pyynnöstä tai määräyksestä. Ylityötunnit kannattaa kirjata ylös.

Lue lisää nuoren työntekijän oikeuksista tästä.

Huolehdi turvallisuudesta

Työnantaja vakuuttaa jokaisen työntekijän työtapaturmien varalta. Voit itse vähentää tapaturmariskejä noudattamalla työturvallisuusohjeita ja työnjohdon ja esimiehen neuvoja.

varoituskyltti
Työtapaturmien riski pienenee, kun noudattaa turvallisuusohjeita ja esimiehen neuvoja.

Myös työsuojeluvaltuutettu voi perehdyttää vaaran paikkoihin ja neuvoa henkilösuojainten käytössä.

Laki suojelee nuoria, alle 18-vuotiaita työntekijöitä. Heillä ei saa teettää työtä, joka voi vahingoittaa terveyttä, kehitystä tai koulunkäyntiä. Myös yötyö on alaikäisiltä pääosin kielletty.

Pyydä neuvoa kokeneemmalta

Kukaan ei ole seppä syntyessään. Kysy rohkeasti neuvoa kokeneemmilta työntekijöiltä, jos jokin tehtävä ei luonnistu tai tuntuu vaikealta.

Kysyminen osoittaa aktiivisuutta ja halua onnistua työssä.

Lue lisää: Kesätyönhaku on nyt kuumimmillaan: Mimosa Olin, 18, on vielä vailla kesätöitä – rekrytoija antaa 9 vinkkiä

Uskalla näyttää erityistaitosi

Jos sinulla on jokin erityinen taito, josta voi olla hyötyä työnteossa, uskalla näyttää se.

Jos huomaat, että jonkin työtehtävän voi suorittaa paremmin tai tehokkaammin sinun tavallasi, ota asia puheeksi työyhteisössä tai esimiehen kanssa. Tulokas näkee työn tuorein silmin ja voi kehittää sitä paremmin kuin vanhoihin rutiineihin urautuneet.

Ole kohtelias ja avulias

Käyttäydy kohteliaasti ja reilusti työkavereita ja mahdollisia asiakkaita kohtaan.

Muista, että epäasiallinen kohtelu ja häirintä työssä on kielletty. Jos koet joutuvasi kiusatuksi, ota heti yhteys esimieheen tai työpaikan luottamushenkilöön tai työsuojeluvaltuutettuun.

Käytä työasua

Monissa töissä työnantaja tarjoaa työntekijöille työasun.

Vaikka se ei olisikaan viimeisen muodin mukainen, sitä pitää käyttää. Kyse voi olla työturvallisuudesta tai työnantajan brändistä, jota halutaan korostaa yhtenäisellä pukeutumisella.

sairaalahuoltaja työasussa
Monessa työpaikassa, esimerkiksi sairaaloissa, työasun ja suojainten käyttö on pakollista.

Jos pukeutumiskoodi on vapaa, valitse työn kannalta järkevä ja käytännöllinen asu.

Joissain töissä hiukset on peitettävä tai koruja ei sallita. Syyt voivat liittyä työpaikan hygienia- tai turvallisuusvaatimuksiin. Noudata esimiehen ohjeita.

Liity kassaan ja liittoon

Jo ensimmäisessä kesäduunissa ollessasi voit liittyä JHL:n työttömyyskassaan. Se kannattaa, sillä kesätyö kerryttää työssäoloehtoa ja oikeutta päästä ansiopäivärahan piiriin.

JHL-työttömyyskassan logo

Myös ammattiliittoon voi liittyä vaikka ensimmäisen työsuhteen aikana. Jos jatkat opiskelua, eikä sinulla ole palkkatuloja, saat vapautuksen jäsenmaksusta.

Muista lomakorvaus

Jos et ole pitänyt vuosilomaa kesätyön aikana, on sinulle kertynyt loma maksettava lomakorvauksena työsuhteen päättyessä.

Lomakorvauksen suuruus määräytyy työsuhteen pituuden ja kuukausittaisen työajan perusteella. Esimerkki: Jos työssäolopäiviä on kuukaudessa vähintään 14, kertyy lomakorvausta alle vuoden kestäneissä työsuhteissa kahdelta päivältä kuukautta kohden.

Muista pyytää työtodistus

Työsuhteen päättyessä kannattaa pyytää työtodistus. Siitä on hyötyä hakiessasi uutta työpaikkaa. Myös koulutukseen hakiessa aiemmasta työkokemuksesta voi olla hyötyä.

Jos kesätyötä ei ole vielä löytynyt, ei vieläkään ole myöhäistä. Vapaita paikkoja voit etsiä esimerkiksi Duunitorilta.