19.1.2021

Helsingin kaupunki tahtoo eroon pienestä erityiskoulusta – Unohtuiko päättäjiltä lastensuojelussa olevien nuorten etu?

Lemmilän erityiskoulu on vuosikymmeniä varmistanut, että huostaanotetut lapset pystyvät käymään peruskoulunsa lastenkodin välittömässä läheisyydessä. Nyt Helsinki aikoo siirtää koulun toiminnan Hyvinkään kaupungin vastuulle. Yksi koululaisista sanoi suoraan, että muutos lisäisi ”hatka- ja päihderiskejä”.

Lemmilän koulussa Hyvinkään maaseudulla on jo pitkään opetettu huostaanotettuja lapsia ja nuoria, jotka tarvitset koulunkäyntiin erityistä tukea. Koulun oppilaat ovat helsinkiläisiä, ja he asuvat lastenkodissa, joka on koulun kanssa samassa osoitteessa. Tähän asti sekä lastenkodin että koulun toiminta on ollut Helsingin kaupungin vastuulla.

Nyt Helsinki tahtoo luopua opetuksen järjestämisestä ja siirtää sen Hyvinkään kaupungille. Muutos herättää huolta oppilaissa, heidän huoltajissaan ja koulun henkilökunnassa.

Oppilaiden mielestä Lemmilässä oppiminen on helppoa ja koulun henkilökunnalta saa hyvin apua. Koulussa on vain 14 oppilaspaikkaa, eli yhteisö on tiivis.

Lapset ja nuoret kokevat voimakkaasti olevansa helsinkiläisiä, eikä opiskelu hyvinkääläisessä koulussa kiinnosta. Yksi koululainen totesi suoraan, että hatka- ja päihderiskit kasvaisivat.

– Nämä lapset ovat niin epävakaassa tilanteessa, että he reagoivat tähän voimakkaasti.

Huoltajia pelottaa eniten se, että koulu saattaa muuttaa jatkossa muualle. Heille on tärkeää, että lapset saavat käydä koulua lastenkodin pihapiirissä.

Huoltajien toinen murhe on, että Lemmilään siirrettäisiin hyvinkääläisiä oppilaita, jotka tarvitsevat erityisopetusta. Silloin Lemmilän lastenkodissa asuvien lasten ja nuorten henkilöllisyyttä ei enää voisi suojata.

Lemmilän koulu
Lemmilän erityiskoulu sijaitsee Hyvinkään Ridasjärven kylässä. Koulussa on vain 14 oppilaspaikkaa.

Miten käy yksilöllisen opetuksen?

Lemmilän lapsilla on suuria ongelmia koulunkäynnissä, ja oppiminen onnistuu vain, kun tukea saa riittävästi,

– Nämä lapset ovat niin epävakaassa tilanteessa, että he reagoivat tähän voimakkaasti. Se kaatuu lisäkuormituksena koulun aikuisille. Opettajien on jaksettava kantaa oppilaiden tulevaisuuteen liittyvät epävarmuuden ja pelon oireilut, koulunkäyntiavustajana Lemmilässä työskentelevä Saara Tauru sanoo.

– Vaarana on, että opetusta ei pystytä toteuttamaan yhtä räätälöidysti, lasten erityistarpeita huomioiden. On enemmän sääntö kuin poikkeus, että organisaatiouudistuksissa katoaa kullanarvoista tietoa, JHL:n luottamushenkilö Minna Selänniemi kuvailee. Selänniemi on JHL:n lastensuojeluammattilaisten luottamushenkilö Helsingissä.

Lemmilän koulun johtokunta muistuttaa, että lastensuojelussa olevien nuorten tilanne voi muuttua nopeastikin. Huostaanoton tarvetta arvioidaan jatkuvasti. Jos perusteita huostaanotolle ei enää ole, helsinkiläiset lapset palaavat kotiinsa ja kouluun Helsinkiin. Silloin on iso etu, jos koulua on käyty samoilla opetussuunnitelmilla kuin helsinkiläisissä koulussa. Näin ei käy, jos koulu toimii Hyvinkään alaisuudessa.

Lue lisää: Lastensuojelussa ei patenttiratkaisuja ole

Helsinki vetoaa perusopetuslakiin

Koulun henkilökunta ei hurraa muutokselle. Opettajat pohtivat muun muassa sitä, miten hyvin lasta koskevat tarvittavat tiedot siirtyvät ihmiseltä toiselle, kun koulun ja lastenkodin toiminta hajautuu kahdelle eri kaupungille. Tietokatkot voivat johtaa siihen, että koulun aloittaminen lykkääntyy.

– Lapset ovat pettyneet sekä vanhempiinsa että opettajiinsa, koska eivät ole saaneet tarvitsemaansa tukea.

Johtokunnan puheenjohtaja Oili Grönroos sanoo, että nykyään Lemmilän opiskelutulokset ovat hyviä ja peruskoulun jälkeen iso osa nuorista pääsee jatkamaan toisen asteen opintoihin.

Ennen Lemmilään tuloa lapset ovat saaneet monenlaista tukea tavallisissa kouluissa, mutta silti koulunkäynti on ollut vaikeaa tai mahdotonta.

– Lapset ovat pettyneet sekä vanhempiinsa että opettajiinsa, koska eivät ole saaneet tarvitsemaansa tukea, Grönroos sanoo.

Lemmilän koulu ja lastenkoti tekevät yhdessä kaikkensa, jotta lapset pärjäisivät elämässään myös peruskoulun jälkeen.

– Lemmilän lapset tarvitsevat turvaverkon selviytyäkseen oppivelvollisuudesta. Lapset palaavat Helsinkiin ja siellä mahdollisiin toisen asteen opintoihin.

Helsingin kaupunki perustelee koulun siirtoa Hyvinkään kaupungin hoidettavaksi perusopetuslain pykälillä. Lain mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta lapsille, jotka asuvat sen alueella.

Kaupunki lupaa turvata henkilökunnan työsuhteet, vaikka Helsinki lakkaisi pitämästä koulua. Koulussa on kaksi erityisopettajan virkaa, ja siellä työskentelee vakituinen koulunkäyntiavustaja. Erityisopettajien virkoihin ei ole pitkään aikaan löytynyt vakituista pätevyysvaatimukset täyttävää tekijää.

Vaikka Lemmilän koulu sijaitsee Hyvinkäällä, sen oppilaat ovat helsinkiläisiä erityistuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria.

”Opetustavoitteet pysyvät samoina”

Perusopetusjohtaja Outi Salo Helsingin kaupungilta kertoo, että muutoksessa on otettu huomioon myös lasten etu.

– Opetusta koskee sama lainsäädäntö siitä huolimatta, järjestääkö opetuksen Helsinki vai Hyvinkää. Opetusryhmien koko erityisopetuksessa määrätään laissa, ja opetuksen tavoitteet pysyvät samoina. Lapsen kannalta on tärkeintä se, että arki sujuu hyvin.

Helsinki ja Hyvinkää ovat jo keskustelleet opetuksen järjestelyistä. Salo toteaa, että Helsingin ja Hyvinkään opetussuunnitelmat ovat varsin samankaltaiset ja koulun toiminta on jatkumassa samoissa tiloissa.

Tulevaisuudesta on myös erilaisia näkemyksiä. Kokenut hyvinkääläinen kuntapäättäjä Vesa Mauriala (sd.) arvioi Motiiville, että koulun toimintaa muuttuu jatkossa varmasti, vaikka opetus jatkuisikin samoissa tiloissa. Se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Lemmilän kouluun tulisi myös hyvinkääläisiä nuoria.

Koulun kohtalo on vielä avoin

Lemmilän koulun kohtalo on vielä auki. Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti joulukuussa, että koulun toiminta siirtyy Hyvinkään hoidettavaksi. Asiasta äänestettiin, koska Petra Malin (vas.) ehdotti, että koulu on jatkossakin Helsingin vastuulla. Äänestyksessä lautakunta päätti koulun siirrosta äänin 5–4, kaksi jäsentä äänesti tyhjää.

Lemmilän johtokunta on jättänyt asiasta oikaisuvaatimuksen, joten lautakunnan pitää käsitellä asia uudelleen. Asia palaa lautakunnan ruodittavaksi todennäköisesti alkutalvesta. Lemmilän koulun tilanteesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.