31.8.2018

HUSLABin vastine: Vääristelty kuva tilanteesta

Motiivi-lehdessä 23.8.2018 julkaistussa artikkelissa oli haastateltu HUSin tuoreita työsuojeluvaltuutettuja HUSLABin tilanteesta. Artikkeli sisälsi joitakin epätarkkuuksia, jotka haluamme oikaista.

HUSLABin sairauspoissaolot olivat alkuvuonna edellisvuotta korkeammat, mutta toisin kuin artikkelissa väitettiin, influenssa näytteli tässä suurta roolia. Vaikka lähes koko henkilökuntamme otti influenssarokotuksen, siitä huolimatta osa sairastui. Tunnettu tosiasia on, että viime talvena käytetyn influenssarokotteen teho ei ollut paras mahdollinen. Myös jokunen pitkä sairausloma näkyy sairauspoissaolotilastoissamme. Onneksi tilanne näyttää nyt paremmalta. Heinäkuussa sairauspoissaoloja oli vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

HUSLABin johdon tiedossa ja aktiivisen selvittelyn piirissä on ollut alle kymmenen työpaikkahäirintätapausta viimeisen vuoden aikana. HUSLABissa on 1800 työntekijää. Vaikka häirintätapausten määrä suhteessa työntekijämäärään on pieni, jokainen tapaus on liikaa. HUSissa on työpaikkahäirinnän suhteen nollatoleranssi.

HUSLABin henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä. Vakituisen hoitohenkilöstön vaihtuvuus on ollut noin 6 prosenttia kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Näistä noin puolet on liittynyt eläköitymiseen.

HUSLABissa käytössä oleva päivittäisjohtamisen malli on osa aktiivista kehittämistoimintaamme. Sillä tavoitellaan monien muiden toimintaamme parantavien asioiden lisäksi ruuhkahuippujen tasaamista sekä henkilökunnan että potilaiden tyytyväisyyden parantamiseksi. Eri toimipisteissä voidaan luottaa siihen, että kiiretilanteissa voidaan saada apua. Vastavuoroisesti omasta yksiköstä lähdetään auttamaan muualle tilanteen niin salliessa.

Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta on olemassaolomme edellytys. HUSLABin johdossa seuraamme henkilöstömme hyvinvointia ja jaksamista monin eri tavoin. Työsuojeluvaltuutettujen kautta saatava tieto on yksi tapa. Toivomme, että jatkossa työsuojeluvaltuutetut tuovat huolensa johdon tietoon.

Kaisa Salmenkivi
toimialajohtaja, HUSLAB

Piia Aarnisalo
hallinnollinen ylilääkäri, HYKS-sairaanhoitoalue