8.3.2023

JHL-opiston työnohjaajakoulutus on tuntuva kädenojennus jäsenille: Tutkimusmatka itseen hyödyttää koko työyhteisöä

Lähiiesihenkilö Tanja Pelttari

Haluatko olla rakentamassa toimivaa työyhteisöä? Jos vastaus on kyllä, voi JHL-opiston 2,5-vuotinen työnohjaajakoulutus olla sinua varten. Kurssin opiskelijahinta on murto-osa siitä, mitä kurssi muualla maksaa.

Porvoolainen sosionomi (Yamk) Tanja Pelttari oli haaveillut pitkään siitä, että pääsisi työnohjaajakoulutukseen. Työssään lastensuojelussa hän oli päässyt nauttimaan ammattitaitoisesta työnohjauksesta ja halusi itsekin opiskella työnohjaajaksi.

– Koulutus kuitenkin maksaa tuhansia euroja, eikä minulla ollut siihen taloudellisia mahdollisuuksia, hän kertoo.

– Mies sanoi, että se on pitkäaikainen haaveesi, nyt ryhdyt opiskelemaan.

Sosionomi (Yamk) Tanja Pelttari

Sitten Pelttari bongasi JHL-opiston kurssioppaasta 2,5-vuotisen ja verraten edullisen työnohjaajakoulutuksen. Ajankohta oli tosin mahdollisimman huono: hän oli juuri saanut toisen lapsensa ja oli kotona uuden tulokkaan ja 5-vuotiaan esikoisen kanssa.

Mutta kun oikein tahtoo, asiat tuppaavat järjestymään.

– Mies sanoi, että se on pitkäaikainen haaveesi, ryhdyt opiskelemaan, hän hoitaa lapset.

Seuraavaksi Pelttari muistaa istuneensa nukkuva lapsi sylissä ja vastailevansa Teams-etäyhteydellä koulutuksesta vastaavien kysymyksiin. Raati vakuuttui Pelttarin motivaatiosta, ja hän sai opiskelupaikan syksyllä 2020 käynnistyneeseen koulutukseen.

Motivaatio testataan hakuvaiheessa

JHL-opisto on järjestänyt työnohjauksen peruskoulutusta vuodesta 2014 lähtien. Kursseja on ollut tähän mennessä kolme. Neljäs käynnistyy syyskuussa 2023, ja sen hakuaika päättyy 15.3. Kurssille mahtuu 12–14 osallistujaa.

Työnohjaajakoulutus eroaa opiston useimmista muista kursseista kestoltaan ja työmäärältään. Koulutukseen pyrkiessään hakijat täyttävät syventävän hakulomakkeen, jonka perusteella tehdään valinnat yksilöhaastatteluun. Haastattelussa selvitetään hakijan motivaatiota, valmiuksia ja kykyä sitoutua 2,5-vuotiseen opiskelurypistykseen.

kirja- ja lehtipino
Työnohjauksen perusteet -kurssilla tutustutaan työnohjauksen menetelmiin käytännössä ja teoriassa.

– Kurssille pyrkijän on ymmärrettävä, mihin on hakemassa ja miten paljon aikaa ja työtä osallistuminen vaatii, perustelee JHL-opiston opettaja Johanna Karatmaa.

Koulutuksen hinta JHL:n jäsenelle on 900 euroa ilman majoitusta ja 1 500 euroa majoituksen kera.

Karatmaa pitää koulutusta merkittävänä kädenojennuksena liitolta jäsenille, sillä työnohjaajakoulutuksen normaali hinta on noin 6 000–7 000 euroa.

Lue lisää: JHL tarjoaa maksutta ainutlaatuisen osaamismerkin – 3 helppoa askelta: Näin sinusta tulee sisäilma-asioiden huippuosaaja

”Oli pakko katsoa peiliin”

Tanja Pelttari aloitti työnohjaajaopinnot syksyllä 2020. Silloin hän oli jo palannut äitiyslomalta päivätyöhönsä Toivolanmäen perheryhmäkotiin Helsinkiin. Opiskelu työn ohessa oli rankkaa mutta samalla mielenkiintoista ja ehdottoman kannattavaa.

– Se oli tutkimusmatka itseen ja omiin tapoihin toimia. Oli pakko katsoa peiliin ja kysyä, tällainenko haluan olla.

Työnohjaajakoulutus opetti Pelttarin kuuntelemaan ja kiinnittämään huomioita pieniin asioihin toisten puheessa. Etenkin lähiesihenkilön tehtäviin kurssi tarjosi paljon eväitä.

Tanja Pelttari
Tanja Pelttari sai työnohjauskoulutuksesta eväitä lähiesihenkilönä toimimiseen.

Perheryhmäkodissa asuu yksin Suomeen tulleita lapsia ja alaikäisiä nuoria, joista osa on pahoin traumatisoituneita. Siksi ohjaajien työ on toisinaan psyykkisesti kuormittavaa.

– Oma intohimoni on olla rakentamassa toimivaa työyhteisöä, jossa uskalletaan puhua kipeistäkin asioista kenenkään tuomitsematta.

Toistaiseksi Pelttari on hyödyntänyt työnohjaajakoulutusta esihenkilönä, mutta hän on hakenut ja saanut työnantajaltaan Helsingin kaupungilta sivutoimiluvan työnohjaukseen.

– Toivon voivani toimia pienimuotoisesti myös työnohjaajana ja lasten kasvettua kenties täysipainoisemminkin.

Lähipäivät olivat palkallisia

JHL:läisellä Erik Neumanilla on liki 30 vuoden työkokemus psykiatrisesta hoitotyöstä, parikymmentä vuotta niistä Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta. Hän työskentelee osastolla, jossa tehdään miesten mielentilatutkimuksia.

– Mielenterveystyössä korostuu omalla persoonalla työskentely. Työnohjaus kehittää itsetuntemusta, ja siitä on hyötyä, kun kohtaa haastavia potilaita, hän sanoo.

mielisairaanhoitaja Erik Neuman
Mielisairaanhoitaja Erik Neuman työskentelee Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa Kuopiossa.

Neuman kiinnostui työnohjauksesta oman työnantajansa järjestämällä kognitiivisen psykoterapian kurssilla. Sen jälkeen hän haki ja pääsi JHL-opiston työnohjaajakurssille.

– Työnohjaus kehittää itsetuntemusta, ja siitä on hyötyä haastavia potilaita kohdatessa.

Mielisairaanhoitaja Erik Neuman

– Olin siitä onnellisessa asemassa, että lähes kaikki lähiopetuspäivät olivat palkallisia. Lisäksi sain käyttää hiukan työaikaa opintoihin, hän kiittelee.

Työnohjaajakoulutuksen käytyään Neuman haki Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä ja noudattaa sen laatukriteerejä ohjaustyössä.

– Parhaillaan minulla on Niuvassa yksi ryhmä ohjattavana ja seitsemän yksilöohjattavaa.

Lue lisää: Yksi tekee kuolemaa, vieressä hoidetaan ummetusta – Onko Suomi saattohoidon kehitysmaa?” Olemme kaukana potilaslähtöisestä hoidosta”

Mustavalkoisuus karisi

Yksilö- että ryhmäohjauksessa työstetään työn herättämiä ajatuksia, pohditaan omaa roolia työyhteisössä ja mietitään keinoja työnteon sujuvoittamiseksi. Myös omien voimavarojen riittävyys ja työn rajaaminen voivat olla tutkimisen kohteena.

Yksilöohjaus kestää 45 minuuttia kerrallaan ja ryhmätapaamiset tunnin. Tapaamiset toistuvat noin kolmen viikon välein.

– Pisimmät työnohjaukset ovat kestäneet jo muutaman vuoden. Prosessissa on edetty huomattavasti ja sen tuottama ilo ja varmuus ovat hyödyttäneet ohjattavien työskentelyä.

Erik Neuman ja kaksi työnohjaukseen osallistuvaa henkilöä
Erik Neuman antaa sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta. Kuvassa Neumanin lisäksi kaksi ohjattavaa, lähihoitajat Markku Korhonen ja Erkki Raatikainen.

Neumanin mielestä työnohjaus on molemminpuolista vuorovaikutusta.

– Tavoitteena on, että osapuolet oppivat kuuntelemaan ja puhumaan niin, että puhujassa herää halu puhua ja kuuntelijassa halu kuunnella.

Koska työnohjaus on luottamuksellista, kertoo Neuman mieluiten siitä, miten työnohjaajakoulutus ja työnohjaajana toiminen ovat muuttaneet häntä.

– Lähipiirin mukaan muutuin koulutuksen aikana melko paljon. Paras anti oli siinä, että opin ymmärtämään toisten mielipiteitä ja motiiveja. Mustavalkoisuus karisi, ja oivalsin, että on erilaisia tapoja ajatella. Ne eivät ole oikeita tai vääriä, vaan erilaisia.