28.10.2022

Lisää nuoria päätöksentekoon, liiton puhelinnumeroista maksuttomia, lisää englanninkielistä viestintää Ammattiliitto JHL:n syysedustajisto käsitteli kaikkiaan 22 aloitetta – lue, mitä niille kävi

JHL:n syysedustajisto käsitteli kaikkiaan 21 aloitetta.

Miten nuoret saataisiin paremmin mukaan JHL:n toimintaan? Tulisiko eläkeläisten jäsenmaksua laskea? Millä ehdoilla on oikeutettu yhden hengen huoneeseen koulutuksessa? Ammattiliitto JHL:n edustajisto käsitteli 22 aloitetta syyskokouksessaan.

JHL:n vielä tuore edustajisto kokoontui ensimmäistä kertaa toimikautensa aikana syyskokoukseen Vantaalle. Se hyväksyi ensi vuoden jäsenmaksun, talousarvion sekä toimintasuunnitelman. JHL:n jäsenmaksu pysyy edelleen yhdessä prosentissa ja kattaa sekä liiton että JHL-työttömyyskassan jäsenmaksun.

Lue lisää: Edustajisto kokoontui Vantaalla, jäsenmaksu säilyi ennallaan, lisää pelimerkkejä maahanmuuttajatyöhön

Edustajisto sai eteensä myös kaikkiaan 22 aloitetta.

Katso aiemmista aloitejutuista, miten aloitteiden käsittely etenee.

Edustajisto käsitteli seuraavat aloitteet:

1 Nuorisofoorumille edustus edustajiston kokouksiin

Aloite: Nuori jäsen edustajiston kokouksiin

Esitys: Jokaiselta alueelta valitaan yksi nuori mukaan edustajiston kokouksiin. Nämä nuoret valitseevat keskuudestaan yhden henkilön, jolla on puhe- ja esitysoikeus.

Tekijä: Edustajiston jäsen Timo Lautaniemi, Helsinki

Vastaus: Edustajisto pyytää nuorisofoorumia nimeämään kahdeksan nuorta jäsentä edustajiston kokouksiin

Kokoukseen kutsutut henkilöt tulee nimetä ennen edustajiston kokouksen sääntömääräistä kutsua. Nimetyt nuoret valitsevat keskuudestaan yhden, jolla on myös puheoikeus edustajiston kokouksessa.

2 Lisää nuoria liiton päätöksentekoon, eläkeläisiltä äänioikeus pois

Nuorille taataan lisää mahdollisuuksia osallistua JHL:n päätöksentekoon.

Aloite: Nuorten aktivoiminen

Esitys: Käynnistetään selvitystyö nuorten työntekijöiden huomioimiseksi ja aktivoimiseksi paremmin päätöksentekoon. Eläkeläisten äänioikeus poistetaan edustajistovaaleissa.

Tekijä: Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

Vastaus: Nuoristen äänestysaktiivisuuteen kiinnitetään huomio, eläkeläisten osalta siirretään sääntötyöryhmään

Edustajisto toteaa, että tulevissa vaaleissa kiinnitetään huomiota nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämiseen. Aloite eläkeläisten äänioikeuden poistamisesta siirretään sääntötyöryhmään.

Lue lisää: Laaja tutkimus: Nuoret jäävät ammattiliittojen ulkopuolelle vain siksi, että kukaan ei kysy

3 OmaJHL:stä tehtävä applikaatio

Aloite: OmaJHL-applikaation käyttöönotto

Esitys: OmaJHL-applikaatio tulisi ottaa pikaisesti käyttöön.

Tekijä: Meri-Lapin JHL ry:n hallitus

Sanottua: ”Nuoret odottavat, että tietävät reaaliajassa, miten heidän asiat etenevät. Luulen, että JHL:kin pääsee jossain vaiheessa nykyaikaan käsiksi.” Outi Korvola, Meri-Lappi

Vastaus: Applikaation totutusmahdollisuutta selvitetään

Selvitystyötä JHL:n applikaation osalta jatketaan, mutta ensisijaisesti toimitaan jäsenrekisterijärjestelmän toimivuuden saattamiseksi kuntoon. Se on edellytys myös applikaation toteuttamiselle.

4 Jäsenmaksupalautuksen kompensaatiota jatkettava

Yhdistyspalautteen kompensointia jatketaan vielä vuoden 2023 ajan.

Aloite: Jäsenmaksupalautusten kompensaatio yhdistyksille

Esitys: Jäsenmaksupalautuksen kompensaatiota yhdistyksille jatketaan toistaiseksi.

Tekijä: Jokioisten kunta-alan ammattiyhdistys JHL ry 692

Sanottua: ”Tämä on puheenvuoro paikallisten yhdistysten puolesta. Jos toimintaedellytykset pienenvät paikallisissa yhdistyksissä rahoituksen puutteesta, tulee liitto olemaan pulassa. Paikalliset yhdistykset ovat liiton kivijalka.” Birgitta Huhtamäki, Raahe

Vastaus: Kompensaatiota jatketaan vuonna 2023 ajan, ja sen suuruus on 75 prosenttia vuoden 2022 tasosta

Edustajisto päättää jatkaa yhdistyspalautteen kompensaatiojärjestelmää toimintavuonna 2023, jonka jälkeen se päättyy. Kompensaatiojärjestelmää muutetaan vuodeksi 2023 siten, että sen arvioitu kustannusvaikutus on 75 prosenttia vuoden 2022 tasosta.

5 Eläkeläisten jäsenmaksu pienemmäksi

Aloite: Eläkeläisten jäsenmaksun pienentäminen

Esitys: Eläkeläisjäsenten jäsenmaksua pienennetään samassa suhteessa kuin työssäkäyvien jäsenten jäsenmaksua pienennettiin vuoden 2022 alusta.

Tekijä: Kymsote JHL ry 586

Vastaus: Maksun alentaminen ei ole tarkoituksenmukaista

Edustajisto toteaa, ettei se pidä eläkeläisten jäsenmaksun alentamista toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisena.

6 Edustajistolle paremmin tietoa aloitteiden kohtalosta

Aloite: Aloitteiden seuranta

Esitys: Edustajistoa informoidaan säännöllisin väliajoin siitä, miten edustajistoaloitteista tehtyjen päätösten toimeenpano on edennyt.

Tekijä: edustajiston jäsen Marja Sirkka-Ahonen, Hämeenlinna

Vastaus: Päätösten tilanteesta tiedotetaan paremmin

Edustajisto toteaa, että edustajiston kevätkokousten materiaaleihin liitetään vuosittain seurantaraportti edustajistoaloitteista tehtyjen päätösten toimeenpanosta. Sopimustavoitevalmisteluun siirrettävien aloitteiden toteutumista arvioidaan sopimuskierroksen jälkeisessä yhteenvedossa ja sääntöaloitteiden toteutumista uusista säännöistä päätettäessä.

Sääntötoimikunta asetetaan mahdollisimman nopeasti.

7 Edustajisto useammin koolle

Aloite: Edustajisto koolle useammin

Esitys: Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti 3-4 kertaa vuodessa.

Tekijä: edustajiston jäsen Marja Sirkka-Ahonen

Vastaus: Jo nyt on mahdollista pitää useampi kokous tarvittaessa

Edustajisto toteaa, että sääntöjä ei tältä osin tarvitse muuttaa. Nykyistenkin sääntöjen mukaan on mahdollista kutsua edustajisto koolle tarpeen vaatiessa useammin kuin sääntömääräisiin kokouksiin.

8 Jäsenyhdistyksille jatkuva mahdollisuus hakea koulutustukea

Aloite: Jäsenyhdistysten koulutustuen jatkuva haku

Esitys: Yhdistysten koulutustukea tulisi voida hakea niin sanotun jatkuvan haun perusteella.

Tekijä: Kasvatus- ja sivistysalan ammattilaiset JHL ry, Turun yhteisjärjestö

Vastaus: Kurssitukea voi hakea jatkuvalla haulla

Edustajisto toteaa, että yhdistysten on mahdollista hakea kurssitukea jatkuvalla haulla koko kalenterivuoden aikana. Kurssituen määrä on 30 euroa / jäsen. Kurssitukea voi saada pääsääntöisesti kahteen koulutukseen kalenterivuoden aikana

9 Lounasseteli JHL-koulutukseen osallistuville

Aloitteen tekijän mielestä JHL-koulutusten iltaruokailu tulisi hoitaa lounassetelin avulla.

Aloite: Liiton koulutusten kustannusten järkevöittäminen

Esitys: Opiston koulutusten päivällinen hoidetaan jatkossa lounassetelillä tai vastaavalla palvelulla.

Tekijä: edustajiston jäsen Maarit Vartiainen, Oulu

Vastaus: Iltaruokailukäytännöt säilytetään ennallaan

Lounasseteli ei ole mahdollinen ja ravintolat eivät ole olleet kiinnostuneita mistään muusta ruokalipukejärjestelystä. Edustajisto toteaa, että iltaruokailukäytännöt koulutusten aikana säilytetään ennallaan.

10–11 Kaikille mahdollisuus majoitukseen JHL:n koulutuksissa

Aloite: Kaikille majoitus mahdollisuus koulutuksiin osallistuessaan

Esitys: Pääkaupunkiseudulla asuville jäsenille majoittumisoikeus pääkaupunkiseudulla pidettäviin koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuville.

Tekijä: Vantaan JHL ry ja edustajiston jäsen Timo Lautaniemi

Sanottua: ”Joissakin kunnissa voi joutua ajamaan jopa 100 kilometriä osallistuakseen koulutukseen. Olisi ehdottoman tärkeää, että myös koulutuspaikkakunnalla asuvat voisivat majoittua JHL:n laskuun.” Jouni Kolunkulma, Helsinki

Vastaus: Aloitteesiin palataan vuoden kuluttua

Edustajisto toteaa, että koulutusten ja tilaisuuksien yhteydessä on tilaisuuksia verkostoitua ja pitopaikat pyritään valitsemaan hyvien ja helppojen kulkuyhteyksien läheisyydestä.

Edustajisto katsoo, että liiton taloustilanne ja sen ennustettu kehitys huomioiden nyt ei ole syytä muuttaa nykyistä käytäntöä, mutta aloitteisiin palataan 2023 syyskokouksessa.

12 Yhden hengen huone koulutuksissa

Koulutukseen osallistuville tulisi taata mahdollisuus majoittua yhden hengen huoneeseen perustellusta syystä.

Aloite: Yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua liiton koulutuksiin tarjoamalla yhden hengen huone erityisperusteella

Esitys: JHL tarjoaa aina koulutuksissa ja tilaisuuksissa majoituksen yhden hengen huoneissa, mikäli osallistuja itse ilmoittaa sille erityisen perusteen.

Tekijä: edustajiston jäsen Maarit Vartiainen

Vastaus: Yhden hengen huoneen saamisen perusteet määritellään uudestaan

Edustajisto toteaa, että jatkossakin majoittuminen tapahtuu pääsääntöisesti kahden hengen huoneissa. Vuoden loppuun on voimassa korona-ajan käytäntö yhden hengen huoneista. Vuoden loppuun mennessä määritellään uudelleen perusteet ja käytännöt, joilla majoittuminen yhden hengen huoneisiin on mahdollista jatkossa.

13 Liiton puhelinnumeroista maksuttomia

Puhelinkeskus, työntekijä vastaanottaa puhelua
Aloitteen tekijöiden mielestä liittoon soittamisen tulee olla maksutonta.

Aloite: Liittoon soittamisen tulisi olla jäsenille maksutonta

Esitys: Liittoon soittamisen tulee olla jäsenille maksutonta.

Tekijä: Keravan hyvinvointi JHL ry 208

Vastaus: Uusimista ei ole mahdollista toteuttaa juuri nyt

Edustajisto toteaa, että liiton puhelinjärjestelmää ja puhelinpalveluita on kehitetty ja kehitetään edelleen. Puheluiden maksuttomuus ei ole työlistalla, koska se edellyttäisi kaikkien puhelinnumeroiden muuttamista ja täten myös kaikkien yhteystietoja sisältävien materiaalien uusimista. Siksi edustajisto katsoo, ettei liittoon soittamisen maksuttomuutta ole syytä toteuttaa juuri nyt.

14 Yhdistyksille tekstiviestimahdollisuus omaJHL:ään

Aloite: Jäsenyhdistyksille mahdollisuus lähettää tekstiviestejä OmaJHL:n kautta

Esitys: Yhdistysten jäsenasiainhoitajille rakennetaan tekstiviestioikeudet OmaJHL:n kautta.

Tekijät: Kasvatus- ja sivistysalan ammattilaiset JHL ry 065, Turun yhteisjärjestö JHL ry 914

Vastaus: Palvelun käyttöönotto selvitetään

Edustajisto toteaa, että jäsentietojärjestelmän kehittäminen tältäkin osalta on erittäin tärkeä asia ja edellyttää liitolta toimenpiteitä asian edistämiseksi.

15 Jäsenmaksuperintään toimivampi järjestelmä

Aloite: Käyttöjärjestelmien uudistaminen

Esitys: Siirrytään käyttäjäystävällisempään jäsentietojärjestelmään kokemusasiantuntijoita kuunnellen.

Tekijä: Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

Vastaus: Jäsenrekisteri kokonaisuudessaan tarkastelun kohteena

Edustajisto toteaa, että jäsentietojärjestelmän perustoiminnot ovat kunnossa, mutta haasteita tuottavat niin sanotut normaalista poikkeavat jäsenyydet. Jäsenrekisteritoimintoja kehitettäessä otetaan huomioon loppukäyttäjien esiin tuomat näkemykset.

16–17 Lisää englanninkielistä viestintää

Aloite: Tiedotusta eri kielillä

Esitys: Lisätään tiedotusta englannin kielellä ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla kielillä. Lisätään maahanmuuttajille mahdollisuuksia asioida omalla kielellään tai vähintäänkin englanniksi.

Tekijä: edustajiston jäsen Marja Sirkka-Ahonen ja Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

Vastaus: Kieliosaaminen tulevissa rekrytoinneissa huomioon

Edustajisto toteaa, että nykyinen eri kielillä annettava palvelu on käytettävissä olevien resurssien puitteissa riittävää. Tulevissa rekrytoinneissa kieliosaaminen huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Nettisivu-uudistuksessa pysyvimmät tiedot on käännetty laajasti englanniksi.

Lue lisää: Hoitajat, nuoret ja maahanmuuttajat keskiöön –
4 vastavalittua edustajiston jäsentä kertoo, kuinka aikovat uudistaa JHL:ää

18 Osallistava budjetointi käyttöön JHL:ssä

Aloite: Osallistavan budjetin käyttöönottaminen

Esitys: Edustajisto antaa hallitukselle tehtäväksi suunnitella osallistavan budjetin käyttöönottamisen osana vuoden 2024 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.

Tekijä: Maarit Vartiainen, edustajiston jäsen

Vastaus: Edustajisto valtuuttaa hallituksen selvittämään osallistuvan budjetoinnin käyttöönottoa

Edustajisto päättää valtuuttaa hallituksen käynnistämään osallistuvan budjetoinnin selvityksen liiton sääntöjen puitteissa siten, että selvitys ja ehdotukset jatkotoimista käsiteltäisiin syyskokouksessa 2023.

19 Kiusaamiseen keinoja yhdistyksissä

Aloite: Yhdistyksestä erottaminen

Tekijä: Marja Sirkka-Ahonen, edustajiston jäsen

Esitys: Sääntöjen 9§ lisätään kohta, jossa yhdistyksen hallituksen jäsen voi valtuuttaa aluetoiminnan asiantuntijan sekä aluetoimiston esittämään jäsenen erottamista yhdistyksestä.

Vastaus: Siirretään sääntötyöryhmään

20 Jäsenten palkat turvattava

Aloite: Palkanmaksun turvaaminen

Esitys: Kaupungit, kunnat ja hyvinvointialueet varautuvat hätärahastolla, josta voidaan tarvittaessa maksaa saamatta jääneitä palkkoja. Vaihtoehtona, että JHL maksaa peruspalkan ja perii sen takaisin työnantajalta.

Tekijä: Etevan henkilökunta JHL ry 630

Vastaus: Liito edistää ajatusta neuvotteluissaan

Liitto pyrkii edistämään työnantajien varautumista palkanmaksun ongelmiin. JHL:llä ei ole mahdollisuutta toimia palkanmaksun turvaajana työnantajan ja työntekijän välillä.

21 Myös tukiviittomista tulisi maksaa kielilisä

Aloite: Tukiviittomat

Esitys: TESiin lisätään tukiviittomien käyttö niin, että siitä olisi mahdollisuus saada korvausta.

Tekijä: Raahen JHL ry 055

Vastaus: Siirretään sopimustavoitevalmisteluun

Palkitseminen on toteutettavissa jo nykyisellään paikallisen palkkausjärjestelmän kautta muulla kuin kielilisän nimellä. Asia kannattaa ottaa esille paikallisen palkkausjärjestelmän kehittämis- ja soveltamisneuvotteluissa.

Aloite siirretään sopimustoimialueiden sopimustavoitevalmisteluun.

22 70-vuotispäivästä palkallinen vapaapäivä

70 vuotta palkka lahjapaketissa vapaapäivä
Aloitteen tekijöiden mielestä myös 70-vuotispäivän tulisi olla palkallinen vapaapäivä työssäoleville.

Aloite: 70-vuotispäivä palkalliseksi

Esitys: TESiin lisätään kohta, jonka mukaan myös 70-vuotta täyttävät huomioidaan palkallisella vapaapäivällä.

Tekijä: Etevan henkilökunta JHL ry 630

Vastaus: Siirretään sopimustavoitevalmisteluun

Liiton kannalta ei liene ensiarvoista parantaa eläkkeellä työskentelevien vapaapäiväetuja.

Aloite siirretään sopimustoimialueiden sopimustavoitevalmisteluun.

Lisäys klo 8.50: Edustajiston jäsen Marja Sirkka-Ahonen lisätty aloite 19:n aloitteen tekijäksi.