30.10.2018

Lakkosyksy keskeytyi, mutta taistelu jatkuu – Näillä toimilla JHL iskee kiilaa hallituksen suunnitelmiin

Suomen hallitus on ottanut aikalisän aikeissaan heikentää työntekijöiden irtisanomissuojaa. Niinpä lakkojen uhka on saatu keskeytettyä ainakin tilapäisesti. JHL on käyttänyt irtisanomislain muutosten torjumiseksi toistaiseksi kahta järeää keinoa. Myös jatkoa varten liitolla on selvät suunnitelmat.

Ensin alle 20 hengen yritykset, sitten alle kymmenen hengen yritykset, lopulta perääntyminen siitäkin. Hallitus on viilannut irtisanomislain heikennyksiä useaan otteeseen.

JHL vastustaa irtisanomislain muutoksia muun muassa siksi, että useiden selvitysten mukaan irtisanominen ei ole Suomessa nykyisinkään erityisen vaikeaa. Kyse on myös suuremmasta kokonaisuudesta, johon on liittynyt muun muassa yritys madaltaa määräaikaisuuksien ehtoja nuorille työntekijöille.

Viime torstaina hallitus toi pöytään ehdotuksen, jota työmarkkinajärjestöt lähtevät nyt arvioimaan. Seuraavaksi hallitus neuvottelee irtisanomislaista kolmikantaisesti eli niin, että mukana ovat myös työmarkkinajärjestöt.

Hallituksen asteittainen perääntyminen johtuu pitkälti siitä, että JHL ja muut ammattiliitot ovat iskeneet irtisanomislain etenemiselle kiilaa työtaistelutoimillaan.

Seuraavilla askelilla JHL on edennyt lakkosyksyn aikana tähän asti – ja etenee jatkossakin, jos tarve vaatii.

Anu Harsa, Satu Harsa, Maiju Veikkolainen, Maria Cecilia Salo ja Jatta Leach olivat lakkovahteina Kuitinmäen koulun edustalla Espoossa.

Anu Harsa, Satu Harsa, Maiju Veikkolainen, Maria Cecilia Salo ja Jatta Leach olivat lakkovahteina Kuitinmäen koulun edustalla Espoossa.

1 Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

JHL julisti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkoi 1. lokakuuta ja päättyi 21. lokakuuta 2018. Tällä toimella liitto vastusti hallituksen suunnitelmaa heikentää irtisanomissuojaa korkeintaan 20 hengen yrityksissä.

Vaihe oli työtaistelutoimenpiteistä ensimmäinen ja kosketti noin 100 000:aa JHL:n jäsentä lähes kaikilla toimialoilla, pois lukien energia- ja rautatieala sekä Sivistystyönantajien sopimusaloilla työskentelevät.

Myös viranhaltijat rajautuvat poliittisten työtaistelujen ulkopuolelle.

2 Kahden päivän poliittinen lakko

lähikaalia pilkotaan

Muun muassa ruoanjakelu pysähtyi useissa kouluissa ja päiväkodeissa ympäri Suomen kaksipäiväisen poliittisen lakon aikana.

JHL aloitti kaksipäiväisen poliittisen lakon 22. lokakuuta. Lakko koski siivous-, kiinteistöhuolto- ja ruokapalvelualoja sekä liikunta-, urheilu- ja kulttuuripalveluita. Lakossa oli yli 10 000 JHL:n jäsentä.

Lue täältä Motiivin juttu lakkovahti Jatta Leachin aamusta koulun portilla.

Katso JHL:n sivuilta, mitkä työpaikat olivat lakossa.

3 Kolmikantaiset neuvottelut

Seuraavaksi hallitus kokoontuu neuvottelemaan irtisanomislaista kolmikantaisesti, eli se on kutsunut pöytään myös työmarkkinajärjestöt. JHL vaikuttaa neuvotteluissa Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n kautta.

JHL haluaa varmistaa, ettei lakiin tai sen perusteluihin tule kirjatuksi eriarvoistavia elementtejä.

– Tästä syystä vaadimme perusteluiden valmistelua kolmikannassa eli yhdessä työntekijöiden, työnantajien ja hallituksen kesken. Työntekijöiden on tiedettävä, mikä on heidän suojansa irtisanomista vastaan, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

– Mikäli emme saa selkeitä perusteluita, millainen irtisanomissuoja olisi uuden lain myötä, arvioimme työtaistelujen tarpeellisuutta uudelleen.

Myös työttömien aktiivimalli on tulossa neuvotteluissa uudelleen käsiteltäväksi.

4 Mahdolliset uudet työtaistelut

Vaikka lakon uhka on toistaiseksi jäädytetty, JHL:n hallitus käsittelee irtisanomislakiin liittyviä seikkoja ja ottaa 7. marraskuuta kantaa siihen, voidaanko poliittiset työtaistelut keskeyttää.

Mikäli liitto ei saa selkeitä perusteluita siihen, millainen irtisanomissuoja olisi uuden lain myötä, se arvioi työtaistelujen tarpeellisuutta uudelleen.

JHL on laatinut viisivaiheisen toimintasuunnitelman työtaistelun asteittaiseksi laajenemiseksi. Tarpeen vaatiessa liitto palaa tähän suunnitelmaan ja ottaa käyttöön entistä laajemmat toimenpiteet.

Lue ajankohtaisesta tilanteesta lisää JHL:n sivuilta.

Lue täältä JHL:n puheenjohtajan Päivi Niemi-Laineen kannanotto poliittiseen lakkoiluun.