14.2.2017

Muista: Jos työajasta on sovittu työsopimuksessa, ei kiky-pidennys ole läpihuutojuttu

Työnantaja ei voi yksipuolisin toimin pidentää työntekijän työaikaa, mikäli työajasta on sovittu tarkasti henkilön työsopimuksessa. – Näissä tapauksissa työsopimuksen sisällön muuttamiseen tarvitaan toisen osapuolen, eli työntekijän suostumus, muistuttaa JHL:n neuvottelupäällikkö Mari Keturi.

Kilpailukykysopimuksen mukaan työaika pitenee lähes kaikilla toimialoilla 24 tuntia vuodessa. Joidenkin henkilökohtaisessa työsopimuksessa on kuitenkin voitu sopia työajasta toisin kuin alalla yleisesti noudatettavassa työehtosopimuksessa. Piteneekö näidenkin työntekijöiden työaika kikyn takia, JHL:n neuvottelupäällikkö Mari Keturi?

– Vaikka kiky-pidennyksestä on sovittu virka- ja työehtosopimuksin, ei työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa työntekijän työsopimuksen sisältöä, eli esimerkiksi pidentää työaikaa. Siihen tarvitaan työsopimuksen toisen osapuolen, eli työntekijän, oma suostumus.

Jos siis osa-aikatyötä tekevän työsopimuksessa mainitaan viikkotyöajaksi esimerkiksi 28 tuntia, tarvitaan muutokseen JHL:n linjauksen mukaan työntekijän suostumus.

– Jos taas työsopimuksessa on työajaksi merkitty esimerkiksi 80 prosenttia työehtosopimuksen mukaisesta täydestä työajasta, pidennys voidaan tehdä, Mari Keturi sanoo.

Mitä tapahtuu, jos henkilö ei suostu työsopimuksessa mainitun työajan pidentämiseen?

– Jos työajasta ja palkasta on sovittu työsopimuksella, minkään ei pitäisi muuttua. Vastatoimena työnantaja saattaa kuitenkin alentaa henkilön palkkaa pidentämättä jääneen työajan verran. Yhtään riitatapausta ei ole toistaiseksi käsitelty työajan pakkopidentämisestä tai palkanalennuksesta, joten ennakkotapauksia asian varmistamiseksi puoleen tai toiseen ei ole.

paperit leijuvat ilmassaErimielisyystilanteessa työntekijän ei Keturin mukaan tule kieltäytyä tekemästä pidempää työaikaa, sillä työnantajalla on tulkintaetuoikeus työehtosopimuksen säännöksiin. Työnantajan tulkinnan pitävyys testataan myöhemmin, ja viime kädessä tuomioistuin ratkaisee sen, voitiinko työaikaa pidentää vai ei.

– Työsopimusta pitää tarkastella kokonaisuutena, kun pohditaan, voiko työnantaja toteuttaa kiky-sopimukseen sisältyvän työajan pidennyksen yksipuolisilla toimillaan, huomauttaa Mari Keturi.

Kehen jäsenen voi ottaa yhteyttä, jos työnantajan kanssa tulee erimielisyyttä työajan pidentämisestä?

– Erimielisyysasiassa kannattaa edetä normaalin edunvalvontaketjun mukaisesti. Mikäli asia ei selviä lähiesimiehen kanssa keskustellen, ota yhteys omaan luottamusmieheen tai pääluottamusmieheen. Hän on tarvittaessa yhteydessä aluetoimistoon. Mikäli työpaikalla ei ole JHL:n omaa luottamusmiestä, voi ottaa suoraan yhteyttä aluetoimistoon.

Lue myös tämä.