18.10.2023

Puheenjohtajalta: Sopu työmarkkinoiden kiistaan ei löydy pikavoitoista

Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine

Luottamus työmarkkinoille ei palaa, jos hallitus hamuaa pikavoittoja ja kuuntelee vain toista osapuolta.
– Ammattiyhdistysliike on valmis neuvottelemaan, mutta lähtökohta ei saa olla vain työntekijän aseman heikentäminen, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kirjoittaa.

Työmarkkinoilla eletään poikkeuksellisen vaikeita aikoja. Hallitus ja työnantajat pyrkivät kaikin keinoin polkemaan tavallisten ihmisten työehtoja sekä sosiaali- ja työttömyysturvaa koulutustasoon katsomatta. Tämän vuoksi ammattiliitoilla on vastatoimia eri puolilla Suomea.

Yksinkertaistaen voi sanoa, että työnantajapuoli on ulkoistanut työnantajan neuvotteluoikeudet hallitukselle, joka noudattaa työnantajien toiveita. Niihin kuuluvat muun muassa lakko-oikeuden rajoittaminen, irtisanomissuojan ja työttömyysturvan heikentäminen.

Lue lisää: Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine työtaisteluista: ”Tarvittaessa laitetaan Suomi seis, voimme pysäyttää vaikka raiteet”

”Suomi on sopimisen takapajula”

Talousosaaja Sixten Korkman totesi julkisuudessa osuvasti, että Suomi on yhteisen sopimisen korostamisesta huolimatta työmarkkinakulttuurissa Pohjoismaiden takapajula. Täällä keskinäistä luottamusta ei ole rakennettu yhtä paljon kuin muissa Pohjoismaissa.

Hallitus ja työnantajat keskittyvät pohtimaan, miten työntekijästä pääsee helpoimmin eroon.

Tässä on se villakoiran ydin, joka erottaa meidät muista Pohjoismaista. Sen vuoksi niiden työmarkkinakäytäntöjä ei voi kopioida meille. Vain hallitukselle ja työnantajalle pikavoittoja tuovia yksityiskohtia kopioiden ja kokonaisuudesta viis veisaten ei synny sopua. Lisäksi hallitus on kuunnellut vain toista osapuolta, mikä ei rakenna luottamusta.

Työmarkkinoita ei pidä ajaa umpikujaan. Vaikeasta tilanteesta huolimatta ammattiyhdistysliike on valmis keskustelemaan ja neuvottelemaan uudistuksista, mutta lähtökohta ei saa olla vain työntekijän aseman heikentäminen. Kaiken lisäksi hallitus vielä ehdottaa sitä suurempia veronalennuksia, mitä suuremmat ihmisen tulot jo ovat.

Lue lisää: Puheenjohtajalta: ”Emme katso tumput suorina perusoikeuksien murentamista”

Hallitus keskittyy vääriin asioihin

Olen erittäin huolestunut nykytilanteesta. Hallitus ja työnantajat keskittyvät pohtimaan, miten työntekijästä pääsee helpoimmin eroon. Sen sijaan työvoiman vähetessä meidän pitäisi keskittyä niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat työntekijöiden kiinnittymiseen työhönsä. Pääkaupunkiseudun elinkustannukset ovat rajuja suhteessa työntekijöiden mataliin tuloihin, jotka koostuvat useimmiten pienestä palkasta, toimeentuloturvasta ja asumistuesta.

Matalapalkkaisten liikehdintä on jo alkanut maakuntiin, joissa palkalla pystyy kattamaan elinkustannukset. Meidän täytyy ensimmäiseksi löytää nyt hukassa oleva luottamus työntekijöiden ja työnantajien kesken.

Nyt on #PainavaSyy vaikuttaa. Lue, mikä on #PainavaSyy