31.8.2022

Puheenjohtajalta: Palkka-avoimuuden lisääminen on äärimmäisen tärkeää tasa-arvon kannalta

On suuri pettymys, että hallitus keskeytti palkka-avoimuutta lisäävän lakimuutoksen. Ilman sitä sukupuolten palkkaeroihin ei voida puuttua, kirjoittaa ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist (r.) tiedotti, että Suomen hallitus on keskeyttänyt palkka-avoimuutta lisäävän lakimuutoksen valmistelun. Tämä siitä huolimatta, että asiasta sovittiin jo hallitusneuvotteluissa. On erittäin kummallista, etteivät hallituspuolueet päässeet sopuun tärkeän lakiesityksen sisällöstä.

Olen pettynyt keskeyttämisilmoitukseen. Toivon hallituksen vielä harkitsevan lakiesityksen tekemistä. Sosiaali- ja terveysministeriön vetämä työryhmä oli valmistellut asiaa huolella.

Palkkatasa-arvo on punainen vaate

Tasa-arvo on Suomessa laajasti hyväksytty arvo. Silti palkkatasa-arvo on punainen vaate erityisesti työnantajille, jotka eivät halua hyväksyä tehokkaita välineitä sen edistämiseen.

Palkkatasa-arvon nihkeään edistymiseen Suomessa ovat kiinnittäneet huomiota useat ihmisoikeuselimet.

Perusteettomiin sukupuolten välisiin palkkaeroihin ei voida puuttua, ellei palkka-avoimuutta lisätä. Palkkatasa-arvon nihkeään edistymiseen Suomessa ovat kiinnittäneet huomiota useat YK:n ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten valvontaelimet. EU-maissa naisten ja miesten palkkaero on keskimäärin 14,1 % ja Suomessa 16,6 % (Eurostat 2019). Naisen euro on meillä vajaa 84 senttiä.

Lue lisää: Päivi Niemi-Laine: Olisiko samapalkkaisuudesta tehtävä pakottavaa lainsäädäntöä?

Eurooppa tähtää läpinäkyvyyteen

Samaan aikaan EU:ssa on valmisteilla palkka-avoimuusdirektiivi, joka vahvistaa palkkatasa-arvoa koskevia säännöksiä. Sitovat toimet palkkaläpinäkyvyyden lisäämiseksi on ollut yksi Euroopan komission tärkeimmistä tavoitteista.

Palkkasyrjintää on helpompi havaita, jos palkkojen tasoista on saatavilla tietoa.

Sukupuolten palkka- ja eläke-erojen kaventaminen kuuluu komission vuosien 2020–2025 tasa-arvostrategian päämääriin. Palkkaeroja ja -syrjintää on helpompi havaita, jos palkkojen tasoista on saatavilla tietoa.

Hyvä periaate on, että samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Palkka-avoimuus lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omaan palkkaan, takaa reilun palkkakehityksen kaikille ja kaventaa sukupuolten palkkaeroja.