21.1.2022

Sote-työnantajat maanittelevat henkilöstöä lomilta töihin tuhdeilla rahapoteilla – Kannattaako setelitukkuun tarttua vai pitää vapaat vapaina?

luminen maisema ja setelitukku

Vuosiloman siirtämisestä tai keskeyttämisestä voi saada satoja euroja ylimääräistä. Moni kuntatyönantaja on myös korottanut hälytysrahaa ja palkitsee työntekijöitä ylimääräisistä vuoroista. Mutta kannattaako jo valmiiksi kuormittuneen työntekijän valita loma vai rahat?

Suostuisitko siirtämään talvilomaviikkoasi tuonnemmaksi, jos esihenkilö oikein nätisti pyytäisi?

Miettisitkö uudemman kerran, jos työnantaja tehostaisi pyyntöä 450 euron ylimääräisellä korvauksella?

Juuri nyt tällaisia tarjouksia satelee sairaanhoitopiirien henkilökunnalle. Myös moni kunta tarjoaa riihikuivaa taatakseen terveydenhuollon toimivuuden.

palkkioiden vertailukaavio
Näin kaksi suurinta sairaanhoitopiiriä ja pääkaupunkiseudun kunnat palkitsevat lomansa siirtäjiä ja keskeyttäjiä.

Avokätisyys johtuu siitä, että koronapotilaiden hoito työllistää sote-henkilökuntaa monin verroin enemmän kuin tavallinen kausi-influenssa. Myös työntekijöiden rivit harvenevat, sillä terveydenhuollon henkilöstö ei ole itsekään turvassa tartunnalta ja altistukselta.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin joillain osastoilla henkilöstövajaus oli viime viikolla 15–20 prosenttia. Normaalisti poissaoloprosentti jää selvästi alle kymmenen.

sairaanhoitaja ja potilas
Koronapotilaiden lisäksi pitää hoitaa muut kiireellistä apua tarvitsevat. Siksi sairaanhoitajia houkutellaan töihin lomilta ja vapaapäiviltä.

Pakolla vai vapaaehtoisesti?

Tällä viikolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Suomen hallitus ovat väläytelleet poikkeusolojen toteamista ja valmiuslain käyttöönottoa.

Sen nojalla sosiaali- ja terveydenhoidon työntekijät voitaisiin ääritapauksessa velvoittaa töihin kesken vuosiloman. Samaan aikaan kunnat ja sairaanhoitopiirit turvautuvat vapaaehtoisiin toimiin taatakseen välttämättömät sote-palvelut kuntalaisille.

HUS ja henkilöstöjärjestöt ovat tehneet määräaikaisen sopimuksen, jolla ne houkuttelevat henkilöstöä siirtämään lomiaan tai palaamaan kesken loman töihin. Houkuttimena on 450 euron kertakorvaus.

Sopimus koskee koko henkilöstöä, eli hoitajien ja lääkärien lisäksi esimerkiksi laitos- ja välinehuoltajia, lääkintävahtimestareita, potilaskuljettajia, toimistotyöntekijöitä ja Raviolin ruokapalveluhenkilöstöä.

– Könttäsumman voi saada, vaikka lomaa siirtäisi muutamalla päivällä. Ainoa ehto on, että työnantaja pyytää siirtämään lomaa, kertoo pääluottamusmies Niina Koskela.

Lue lisää: Potilaskuljettajan varusteina hanskat ja maski, suojainten toimituksia rajoitetaan – Nyt pitää puhua palkoista, vaatii laitoshuoltaja Haartmanin päivystyksestä

Hälytysraha: 150 euroa

Lisäksi HUSissa on sovittu 150 euron hälytysrahasta, jos henkilö kutsutaan töihin tai häntä pyydetään tekemään ylimääräinen työvuoro.

Lomien siirtoa ja hälytysrahaa koskeva sopimus on voimassa helmikuun loppuun 2022, ja sen jatkosta päätetään HUSin palvelussuhdejohtaja Kati Virtasen mukaan lähiaikoina.

– Näppituntumani on, että lomien siirtoja ja keskeytyksiä ei ole tarvinnut tehdä paljon.Palvelussuhdejohtaja Kati Virtanen

– Näppituntumani on, että lomien siirtoja ja keskeytyksiä ei ole tarvinnut tehdä kovin paljon, hän sanoo.

Potilasmäärän kasvamisen ja siitä johtuvien henkilöstösiirtojen ja muiden toiminnallisten järjestelyjen takia HUSissa on otettu käyttöön myös määräaikainen 250 euron suuruinen tehtäväkohtainen lisä ja samansuuruinen harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä.

Hallitus on luvannut korvata kunnille ja kuntayhtymille kaikki koronasta johtuvat lisäkustannukset.

– Valtiolle kuuluvat lähtökohtaisesti myös ylimääräiset henkilöstömenot, jotka lomien siirrosta työnantajille aiheutuvat, sanoo Virtanen.

Entä miten Helsingissä?

Myös Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa työntekijä saa 450 euron korvauksen, jos hän siirtää tai keskeyttää lomansa työnantajan aloitteesta. Korvaus maksetaan enintään yhden kerran samalta vuosilomajaksolta.

Kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen kesken tehty sopimus on voimassa helmikuun loppuun 2022, Sen piirissä ovat sosiaali- ja terveystoimialan lisäksi palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa työskentelevät. He toteuttavat kuva- ja äänivälitteisiä etähoitokäyntejä lähinnä vanhusasiakkaille.

Pirkanmaalla 400 euroa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä korvaus vahvistetun tai jo aloitetun vuosiloman siirrosta on 400 euroa ennen vuosiloman puoltaväliä. Puoliväli lasketaan vuosilomapäiviksi laskettavista päivistä.

Loman puolivälin jälkeen korvaus laskee 300 euroon, ja viimeiseltä viikolta se on enää 200 euroa.

Pääluottamusmies Marjo Lindqvistin tietämän mukaan toistaiseksi vasta kourallinen työntekijöitä on siirtänyt lomiaan. Sitäkin enemmän on työvuoron vaihtajia.

Muutoskorvaus on 120 euroa. Sen saa, jos muuttaa työvuoroaan työnantajan aloitteesta joko saman tai kahden edeltävän kalenterivuorokauden aikana.

sairaalahuoltajat petaavat sänkyä
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä vuosiloman keskeytystä ja siirtoa koskeva sopimus koskee koko henkilökuntaa, myös sairaalahuoltajia.

Lisäksi työntekijälle maksetaan 60 euron ylimäärinen korvaus, kun hän muuttaa, jatkaa tai aikaistaa suunniteltua työvuoroaan työnantajan aloitteesta vähintään kaksi tuntia. Korvaus on 120 euroa, jos työvuoron muutos on vähintään neljä tuntia.

– Aiemmin työvuoron muutoskorvaus oli puolta pienempi. Kun joulun edellä neuvottelimme uutta sopimusta, oli työnantaja valmis nostamaan summia, kertoo Lindqvist.

Nykyinen sopimus on voimassa ensi syksyyn. Se koskee kv-tessin, sote-sopimuksen ja lääkärien sopimuksen piirissä olevaa sairaanhoitopiirin henkilöstöä työtehtävästä ja ammattinimikkeestä riippumatta.

Lue lisää: Porvoon sairaala muutti työnkuvia: laitoshoitajat kuljettavat potilaita, tiskaavat ja päivystävät aulassa – En uskonut, että uudet tehtävät veisivät niin paljon aikaa

Näin Espoo palkitsee

Espoon kaupunki maksaa vuosiloman siirrosta tai keskeytyksestä 120 euroa päivältä. Edellytyksenä on, että siirto tai keskeytys tapahtuu työnantajan aloitteesta.

Melko tuntuvalla korvauksella Espoo haluaa varmistaa rokotustoiminnan keskeytymättömän jatkumisen sekä Espoon sairaalan toiminnot. Kertakorvauksen saa, kun peruutetun vuosilomapäivän tilalle suunnitellaan säännöllisen työajan vuoro.

– Vuosiloman siirto ja väliaikainen työpaikan vaihdos ovat herättäneet jonkin verran kiinnostusta jäsenistössä.Pääluottamusmies Kristiina Myller

Lisäksi käytössä on 250 euron siirtokorvaus. Se maksetaan työntekijälle, joka siirtyy kaupungin muista sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä vähintään kolmeksi viikoksi Espoon sairaalaan.

– Sekä vuosiloman siirto että väliaikainen työpaikan vaihdos ovat herättäneet jonkin verran kiinnostusta jäsenistössä, kertoo pääluottamusmies Kristiina Myller.

Vantaalla vain 70 euroa

Vantaalla koronapiikki haittaa jo vakavalla tavalla potilas- ja asiakasturvallisuutta etenkin vanhus- ja vammaispalveluissa, Vantaan sairaalassa, erityisasumisen palveluissa ja kotihoidossa.

Ensisijainen keino on hankkia varahenkilöstöä vuokratyövoimaa välittävästä Seuresta. Lisäksi kaupunki houkuttelee omaa väkeä töihin kesken vuosiloman tai vapaavuorolta aikaisintaan 24 tuntia ennen vuoron alkamista.

Korvaus on 70 euroa työvuorolta, selvästi matalampi kuin naapurikaupungissa Espoossa.

hoitaja sairaalassa
Myös Vantaalla henkilöstö uhkaa loppua etenkin terveydenhuollossa ja kotihoidossa. Lomien siirtoon väkeä houkutellaan 70 euron lisäkorvauksella työvuoroa kohden.

– Ainakaan toistaiseksi työnantaja ei ole käyttänyt direktio-oikeuttaan ja määrännyt ketään vaihtamaan omasta työstä toiseen työpisteeseen. Hyvin ystävällisesti esihenkilöt kysyvät kiinnostusta vaihtaa, kertoo pääluottamusmies Nina Uskola.

Minkäänlaista painostusta lomien keskeyttämiseen tai vapaiden lyhentämiseen ei Uskolan tietoon ole tullut.

– Jäsenistöltä työnantajan tarjous on saanut hyvän vastaanoton, hän sanoo.

Uskolan mielestä niin työnantajan kuin työntekijöiden itsensä on huolehdittava siitä, ettei ylimääräisistä työvuoroista tai loman keskeytyksestä koidu kohtuutonta rasitusta asianomaisille.

– Takana on jo kaksi vuotta poikkeuksellisen raskasta aikaa, eikä tuplavuoroja voi määrättömästi teettää edes ylimääräistä korvausta vastaan.