8.12.2023

Yhteiskuntasuhteiden johtajalta: Nato-Suomi tarvitsee hyvät tukipalvelut

JHL:n puheenjohtaja Päivi-Niemi Laine.

Ukrainan sota siirsi Suomen uuteen turvallisuusaikaan. Kokonaisturvallisuutta voivat heikentää myös peruspalvelujen riittämättömyys ja puutteellinen työhyvinvointi, kirjoittaa JHL:n yhteiskuntasuhteiden johtaja Päivi Niemi-Laine.

Suomi ja Eurooppa ovat siirtyneet uuteen turvallisuusaikaan Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Kokonaisturvallisuus ja huoltovarmuus ovat keskeisiä huolia. Niiden parantamiseen on laitettu kaikki mahdolliset voimavarat.  Huoltovarmuus on aiemmin ollut pitkälti materiaalista varautumista, kuten elintarvikkeiden, lääkkeiden ja energian turvaamista.

Huoltovarmuus korostuu tiedonvälityksessä ja tiedon laadussa. Sosiaalinen media haastaa yhteiskuntien yhtenäisyyden ja kestokyvyn.  Ulkoiset uhat voivat kääntyä sisäisiksi, jos yhteiskunnat eivät ota uhkien hoitamista vakavasti.

Sotilaiden työaikalaki pitää uudistaa

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa lisätään rahoitusta Nato-ajan puolustusvoimien ja poliisien voimavaroihin. Puolustusvoimissa sotilaat tarvitsevat rinnalleen muun muassa osaavia siviilitehtävänhoitajia, jotta sotilashenkilöstö voi keskittyä omaa osaamistaan vastaaviin tehtäviin. Toimintavalmiuden ylläpito ei onnistu ilman riittäviä tukitehtäviä. Ihmisiä tarvitaan niin huoltoon, varastointiin, hankintoihin, henkilöstöhallintoon, järjestelmien kuin toimistopalveluiden hoitamiseen.  

Jo nyt lapset ja nuoret sekä perheet voivat huonosti, mutta poliisi ei voi yksin katuväkivaltaan puuttua.

Vaatimusten kasvaessa on kiinnitettävä erityistä huomioita henkilöstön toiminta- ja työkyvyn kehittämiseen sekä huomioitava työhyvinvointi kaikessa päätöksenteossa. Sotilaiden työaikalain uudistamisen aika on nyt. Nato-ajan tehtävissä on oltava sellaiset palvelussuhteen ehdot, että väki pysyy ja haluaa tulla puolustusvoimien tehtäviin.

Lue lisää: Puheenjohtajalta: Julkiset palvelut turvaavat huoltovarmuuden vaikeina aikoina

Peruspalvelujen puute heikentää turvallisuutta

Orpon hallituksen heikkous näkyy siinä, että kunnat ja hyvinvointialueet joutuvat säästämään kokonaisturvallisuudesta, koska niiden on keskityttävä olennaisiin palveluihin. Turvallisuutta heikentää olennaisesti peruspalvelujen riittämättömyys. Sote-palveluista leikataan rahoitusta, samoin pelastustoimesta sekä varhaiskasvatuksesta. Jo nyt lapset ja nuoret sekä perheet voivat huonosti. Poliisi ei voi yksin katuväkivaltaan puuttua. Poliisien rinnalle tarvitaan muun muassa nuorisotyöntekijöitä ja -järjestöjä tukemaan nuorten kasvua sekä selviytymistä yhteiskunnan ristipaineissa.