Barn och en eftisledare spelar kort.

Rapport: Eftisledare önskar bättre löner och heltidsanställningar

Eftisledarna vill ha bättre löner, heltidsjobb och året-runt-anställningar. Dessutom borde yrket få höjt status för att fler ska vilja stanna i branschen. Det säger eftisledare och –chefer som svarat på en enkät som Utbildningsstyrelsen gjort. Utbildningsstyrelsen publicerade rapporten om morgon-

, , , , , , , ,

Kursdeltagare på Vårdfestivalen i november 2018

Kom på kurs! – JHL erbjuder utbildning till alla fackmedlemmar från arbetslösa till förtroendemän

I år får fackförbund och andra aktörer börja ordna kurser som fyller kriterierna i aktiveringsmodellen för arbetslösa. Arbetarnas Bildningsförbund ordnar två kurser på svenska för arbetslösa JHL-medlemmar. Vid årsskiftet ändrades lagstiftningen så att fler aktörer kan erbjuda kurser som fyller

, , , , , , , , , , , , , , ,