25.1.2019

Kom på kurs! – JHL erbjuder utbildning till alla fackmedlemmar från arbetslösa till förtroendemän

I år får fackförbund och andra aktörer börja ordna kurser som fyller kriterierna i aktiveringsmodellen för arbetslösa. Arbetarnas Bildningsförbund ordnar två kurser på svenska för arbetslösa JHL-medlemmar.

Vid årsskiftet ändrades lagstiftningen så att fler aktörer kan erbjuda kurser som fyller villkoren i aktiveringsmodellen för arbetslösa. Alla arbetslösa har inte rymts med på de kurser som hittills ordnats. Därför ordnar Arbetarnas Bildningsförbund ABF och JHL-institutet nu avgiftsfria kurser för arbetslösa JHL-medlemmar som är över 25 år.

”Vi vill erbjuda kvalitativa och nyttiga kurser till de arbetslösa.”

– JHL motsatte sig aktiveringsmodellen, men när lagstiftningen nu möjliggör det vill vi erbjuda kurser för att arbetslösa ska undgå nedskärningar i arbetslöshetsunderstödet. Kurserna ska också vara kvalitativa och nyttiga, säger JHL-institutets rektor Anne Karjalainen.

ABF ordnar i vinter två svenskspråkiga kurser, som ger arbetssökande digitala färdigheter. Den ena kursen ordnas i Helsingfors 18–22.3. och den andra i Vasa 25–29.3. Det finns plats för 14 personer på vardera kursen.

Den arbetslösa ska först kontakta TE-byrån för att få godkännande för deltagandet i kursen och sedan meddela JHL:s arbetslöshetskassa innan hen ansöker om att få delta i kursen. Ansökan görs på Medlemsservice 24h.

JHL ordnar finskspråkiga webbkurser för arbetslösa och en del av JHL:s regelrätta kurser fyller också kriterierna i aktiveringsmodellen.

Du kan läsa mer om kurser som fyller kriterierna i aktiveringsmodellen här.

Christoff Treier föreläser i april

I april ordnas en kurs som heter Proffs inom JHL som också är riktad till alla medlemmar. På kursen kommer mentaltränaren Christoff Treier att föreläsa om välmående i arbetet. På kursen görs också ett besök till Helsingfors nya centrumbibliotek Ode.

– Vi talar också om vilken betydelse äldre anställda har i arbetslivet, säger Kristiina Valonen-Yilmaz.

Dagens mottoAtt vara negativ gör allt ännu svårare. Det kan vara att du ibland får en kaktus men du behöver ju inte sätta dig på den.

Julkaissut Christoph Treier Ab Torstaina 24. tammikuuta 2019

 

Både Proffs inom JHL och Vårdfestivalen, som ordnas i månadsskiftet oktober-november, ska uppfylla kriterierna för aktiveringsmodellen. Kurserna är avgiftsfria för arbetslösa JHL-medlemmar.

Vårdfestivalen är ett yrkesinriktat evenemang riktat till alla som jobbar inom vården. Det ordnas ett 30-tal föreläsningar på finska och det finns också ett svenskt program.

Många vill gå på yrkesinriktade kurser

”JHL:s medlemmar vill ha yrkesinriktade kurser för bland andra elevassistenter och köks- och städpersonal.”

Det är många som vill gå på yrkesinriktade kurser, visar en enkät som JHL gjorde bland sina svenskspråkiga medlemmar i höstas. De svarande önskade yrkesinriktade kurser för bland andra elevassistenter och köks- och städpersonal. De ville också ha kurser i hur man ska orka bättre på jobbet och hantera stressen.

– Önskemålen kommer att beaktas i planeringen av kurserna som ordnas 2020, säger regionombudet Santeri Halttunen på Södra Finlands regionkontor.

Det kan bli aktuellt med webbkurser och yrkesinriktade kurser, säger han.

Halttunen leder arbetsgruppen som planerar de svenskspråkiga kurserna. JHL ordnar allmänna kurser som är riktade till alla medlemmar, yrkes-
inriktade kurser samt kurser för förtroende-
personer och föreningsaktiva.

Kurser ger nya idéer

Gruppen som svarade på enkäten var inte särskilt stor och resultaten kan därför inte generaliseras. Av dem som svarade hade hälften aldrig gått på någon JHL-kurs. Som orsaker angav de bland annat att de inte kände till att det ordnas kurser och att Helsingfors ligger för långt borta.

Halttunen välkomnar alla medlemmar att delta i förbundets allmänna kurser.

Varför borde alla JHL-medlemmar gå på kurs?

– För att få nya idéer, träffa nya människor och skapa nätverk med svenska JHL-medlemmar. Och för att få mervärde av att höra till facket.

Halttunen säger att diskussionerna mellan kursdeltagarna har väckt idéer som de kunnat ta med sig till sina arbetsplatser oberoende av om det är frågan om en allmän eller yrkesinriktad kurs. Medlemmarna får information om den fackliga rörelsen, hur det går till vid löneförhandlingar och aktuella frågor i arbetslivet.

De allmänna kurserna går medlemmarna på sin fritid. JHL betalar resorna enligt billigaste färdmedel och står för mat och logi.

Regionkontoren ordnar också kurser

Kurserna skapar också samhörighet mellan svenskspråkiga medlemmar från olika regioner. Heidi Åkerfelt, huvudförtroendeman på Raseborgs stad, säger att kurserna är ypperliga tillfällen att skapa kontakter till andra föreningar, som kan ligga till grund för samarbete kring till exempel kurser.

”Kurserna är ypperliga tillfällen att skapa kontakter till andra föreningar och starta samarbete.”

– Lokala föreningar skulle kunna ordna tvåspråkiga kurser tillsammans, och där kunde regionkontoren vara till stöd, säger Åkerfelt.

JHL:s regionkontor ordnar regionala kurser. Information om dem finns i anslutning till regionkontorens kontaktuppgifter på JHL:s webbplats. Kurserna Österbottens regionkontor ordnar hittar du här (på finska) och Södra Finlands regionkontors kurser finns här.

Alltid något nytt för förtroendemän

I år ordnar JHL fyra egna förtroendemannakurser på svenska. De är öppna för alla förtroendemän samt föreningsordförande och andra som har förhandlingsrätt. På kurserna behandlas bland annat avtal mellan facket och arbetsgivarparter, lokala intressebevakningsfrågor och vårdreformen.

Kurserna är viktiga eftersom förtroende-
männen får uppdaterad information om kollektiv-
avtalen och arbetsmarknadsfrågor.

– Det finns alltid något nytt som även erfarna förtroendemän har nytta av. Diskussionen och kamratstödet är också viktiga, säger Halttunen.

FFC:s kurser

Också fackcentralen FFC ordnar svenskspråkiga kurser som är öppna för alla medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden. JHL:s medlemmar får anmäla sig till FFC:s kurser på samma sätt som till JHL:s egna kurser, alltså via Medlemsservice 24h. JHL står för kostnaderna.

I vår ordnar FFC två tvärfackliga kurser under temat Vår röst är gemensam, där kursdeltagarna får diskutera hur vi kan göra vår röst hörd i riksdagsvalet och i samhället. Den ena kursen ordnas i Åbo och den andra i Vasa.

FFC:s svenska seminarium ordnas i Helsingfors i november. Seminariets tema kretsar kring
klimatförändringen, befolkningsutvecklingen och en hållbar framtid.