Rapport: Eftisledare önskar bättre löner och heltidsanställningar

Barn och en eftisledare spelar kort.

Eftisledarna vill ha bättre löner, heltidsjobb och året-runt-anställningar. Dessutom borde yrket få höjt status för att fler ska vilja stanna i branschen. Det säger eftisledare och –chefer som svarat på en enkät som Utbildningsstyrelsen gjort. Utbildningsstyrelsen publicerade rapporten om morgon-

Hellevi Raita

FFC-barometer: Svårare påverka jobbet nu än tidigare

Arbetstagarnas möjligheter att påverka sitt arbete har försämrats märkbart under de senaste två åren, visar FFC:s arbetsförhållandebarometer. Samtidigt upplever arbetstagarna att arbetsplatsen känns tryggare än tidigare. Enligt barometern Måttstock på ett gott arbete (Hyvän työn mittari) är dubbelt fler missnöjda

Marina Wiik