Juristen svarar:
Hur vill regeringen ändra arbetstidslagen?

Bild på schema över arbetspass

Regeringen föreslår bland annat ökad användning av periodarbete. Det skulle gälla bland annat den privata säkerhetsservicen, akutvården och räddningsväsendet. Regeringen gav sitt förslag om arbetstidslag till riksdagen i slutet av september. Målet är att arbetstidslagen ska svara på ändringarna i

Mika Hämäläinen

Juristen svarar:När omfattas ett jobb av arbetstidslagen?

Tvisten om arbetstider mellan SOS-Barnbyar Finland och JHL visade hur orimliga arbetstiderna kan bli om arbetet inte omfattas av arbetstidslagen. SOS-Barnbyar rf:s och JHL:s tvist om arbetstidslagen avslöjade orimliga arbetstider och ledde till ersättningar till arbetstagarna. Fyra JHL-anslutna arbetstagare arbetade

Päivi Ahonen, jurist Översättning: Kristian Johansson

Facket ingen självklarhet på Åland

På Åland finns inget fungerande trepartssamarbete. Därför borde arbetsavtalslagen och arbetarskyddet hållas utanför landskapets lagstiftningsbehörighet också i framtiden, anser åländska representanter för JHL och FFC. Fackförbundsrörelsen har en relativt kort historia på Åland. FFC etablerade sig på ön först i

Marina Wiik