Juristen svarar:
Hur vill regeringen ändra arbetstidslagen?

Bild på schema över arbetspass

Regeringen föreslår bland annat ökad användning av periodarbete. Det skulle gälla bland annat den privata säkerhetsservicen, akutvården och räddningsväsendet. Regeringen gav sitt förslag om arbetstidslag till riksdagen i slutet av september. Målet är att arbetstidslagen ska svara på ändringarna i

Mika Hämäläinen