Päivi Niemi-Laine:
Alla vinner på ett generationsavtal

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande

Nederländerna har löst motsättningen mellan ungdomsarbetslöshet och höjd pensionsålder med ett generationsavtal. I Finland kan ett generationsavtal främjas med arbetslivspensionen, men det beror på hur arbetslivspensionen beviljas eftersom kriterierna är strama, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine. Jag bekantade mig med

Päivi Niemi-Laine, ordförande