28.11.2018

Päivi Niemi-Laine: Alla vinner på ett generationsavtal

Nederländerna har löst motsättningen mellan ungdomsarbetslöshet och höjd pensionsålder med ett generationsavtal. I Finland kan ett generationsavtal främjas med arbetslivspensionen, men det beror på hur arbetslivspensionen beviljas eftersom kriterierna är strama, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Jag bekantade mig med Nederländernas fackpolitiska förmåga att lösa landets ungdomsarbetslöshet under ett besök i landet 2016. År 2012 var ungdomsarbetslösheten 25 procent och samtidigt höjdes pensionsåldern från 65 till 67 år. Sysselsättningen bland ungdomar förbättrades inte när karriärerna förlängdes och pensionsåldern steg i höjderna.

Personer över 60 år har möjlighet att gå ner i arbetstid.

Problemet löstes med ett generationsavtal. Fackföreningsrörelsen, arbetsgivarparten och staten kom överens om att personer över 60 år har möjlighet att gå ner i arbetstid. Unga och äldre jobbar sida vid sida så att kunskapen överförs från en generation till en annan.

Först anklagades avtalet för att tillåta åldersdiskriminering. Men målet var klart – att sysselsätta 1 500 unga. De äldre anställda fick samtidigt möjlighet att förkorta arbetsveckan för att orka bättre i jobbet. Modellen skapar ett läge där bägge generationer vinner.

För att täcka utgifterna får arbetsgivarna stöd ur en fond som funnits i över 20 år. Pengarna kommer från arbetsmarknadsparterna och staten. Arbetsgivarens utgifter påverkas också av att de unga har lägre löner än de äldre.

Försöket har varit en framgång – antalet sjukskrivningar har gått ner.

Flera kommuner började pröva på modellen 2014. Kommunerna får extra bidrag när de anställer en ung person. Försöket har varit en framgång – antalet sjukskrivningar har gått ner.

Andra branscher har också tillämpat avtalet. Fackförbundet FNV Metaal fick ett eget generationsavtal sitt nya kollektivavtal för metall- och teknologiindustrin 2017: personer över 57 år kan minska på sin arbetsbörda och personer under 35 år kan få jobb.

I Finland har facket förhandlat fram lösningar, som bland annat skapat arbetslivspensionen. Det är ett nytt pensionsalternativ som infördes i samband med pensionsreformen som höjde pensionsåldern. Ett generationsavtal kan främjas med arbetslivspensionen, men det beror på hur arbetslivspensionen beviljas eftersom kriterierna är strama. Man måste vara minst 63 år för att kunna få arbetslivspension.

Utbildningsfonden och Arbetslöshetsförsäkringsfonden fusioneras och blir Sysselsättningsfonden från den 1 januari 2019. Det finns ett behov av att förnya Sysselsättningsfondens mål och strategi, och jag har höga förväntningar. Kan Sysselsättningsfonden i framtiden främja förnyandet av kompetensen i arbetslivet och stöda överföringen av arbete från en generation till en annan?

Att få de unga snabbare in i arbetslivet och att få de äldre i pension med hälsan i behåll är ett stort mål som det lönar sig för oss alla att eftersträva.