Juristen svarar: Kan graviditet avsluta en visstidsanställning?

En kvinna formar ett hjärta med sina fingrar ovanpå sin mage.

Politiker har föreslagit babybonus för att höja nativiteten. Visstidsanställningar och den osäkerhet de medför är en av de viktigaste orsakerna till att man skjuter upp planerna på att få barn. En hälsovårdare arbetade för en stad på visstidskontrakt i ungefär

Anu Virkki

Får man diskriminera på grund av graviditet?

Det är vanligt att vi kontaktas i frågor som gäller graviditet och familjeledigheter. Beklagligt ofta brukar arbetstagarens graviditet eller familjeledighet ha en negativ inverkan på karriären och arbetsförhållandet villkor. Enligt arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren bemöta arbetstagarna opartiskt, om inte det med

Kati Piipponen, översättning Kristian Johansson