Juristen svarar: Varför slutar arbetstvister ofta i förlikning?

Ungefär hälften av JHL-medlemmarnas arbetstvister slutar i förlikning, trots att fallet redan skulle ha dragits inför domstol. Under de senaste tre åren har förlikning nåtts i nästan hälften av de rättsfall som förbundets juridiska område enligt stadgarna ska skriva en

Keijo Tarnanen, jurist Översättning: Kristian Johansson