Päivi Niemi-Laine: Hållbara modeller för företagsansvar

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande

Ett framgångsrikt företag värnar om sitt varumärke och rykte, för ett bra rykte innebär fler kunder. Servicekvaliteten är en viktig del av ett företags varumärke – även ett starkt varumärke tappar sin trovärdighet om kvaliteten inte motsvarar det som utlovats.

Päivi Niemi-Laine

Vårdreformen har högt pris

Regeringen har nått enighet om den nya social- och hälsovårdsreformen. Rune Takamaa, JHL:s regionchef i huvudstadsregionen, anser att reformen hotar det nordiska välfärdssamhället. De svenskspråkigas rätt till service på sitt modersmål har inte heller haft hög prioritet. Reformen utgår från

Marina Wiik