26.6.2018

Päivi Niemi-Laine: Hållbara modeller för företagsansvar

Ett framgångsrikt företag värnar om sitt varumärke och rykte, för ett bra rykte innebär fler kunder. Servicekvaliteten är en viktig del av ett företags varumärke – även ett starkt varumärke tappar sin trovärdighet om kvaliteten inte motsvarar det som utlovats.

Privata social- och hälsovårdstjänster produceras ofta med för lite personal och för små ekonomiska resurser. Kvalitet kostar, och därför har man mycket att vinna på att införa en hållbar modell för företagsansvar. En sådan modell tror jag skulle öka företagens intäkter på ett hållbart och solidariskt sätt.

Vårdföretagen producerar många tjänster som köps av den offentliga sektorn, och konkurrensen är tuff. Alla måste se över sina kostnader och intäkter. Om intäkterna inte är tillräckliga, måste man säga upp anställda, och då måste de som blir kvar ofta arbeta med uppgifter utanför sitt eget kompetensområde, till exempel sjukskötare som måste städa eller laga mat och får mindre tid över för det egentliga vårdarbetet. Andra tjänster som städning eller fastighetsskötsel köps utifrån till billigast möjliga pris. Serviceprocessen splittras upp, vilket resulterar i en ond cirkel av dålig kvalitet. Företaget förlorar trovärdighet och kunderna väljer att gå någon annanstans. Företaget tvingas skära ner personal och resurser som borde gå till vården. Ryktet sprids fort. Företaget får svårt att locka anställda eftersom lönerna är dåliga och personalresurserna otillräckliga.

Men tänk om man kunde vända upp och ned på denna modell? Hur skulle en hållbar modell för företagsansvar kunna hjälpa vårdföretagen?

Vård och omsorg handlar alltid om människor, vare sig de är klienter, anställda eller ägare.

Vård och omsorg handlar alltid om människor, vare sig de är klienter, anställda eller ägare. Kunden vill ha bra och trygg service, och anställda vill producera tjänster som håller hög kvalitet. Ägaren vill ha vinst, men glömmer bort vårdkvaliteten. Som ägare måste man våga investera i hela serviceprocessen. Alla intäkter ska inte tas ut som vinst. En hållbar modell för företagsansvar bygger på ett helhetsperspektiv. Företag som tar ut en hållbar vinst kan erbjuda sina anställda meningsfullt arbete med skälig lön. Sådana företag behandlar sin anställda likvärdigt, har en öppen dialog och löser sina problem tillsammans med personalen. Personalens kompetens garanteras med utbildningar. Skatterna betalas till Finland och personalen får en del av vinsten som tack för sitt hårda arbete.

Detta är ett recept som ger affärsframgångar och vinst, håller personalen engagerad och drar nytta av deras kompetens. Även kunderna föredrar rättvisa tjänsteproducenter. Så kan en hållbar modell för företagsansvar se ut. Vågar du ge det ett försök?