JHL tutuksi luonnollisesti
– rautaisannos liittoasiaa ja elämyksiä

Vallisaaren merimaisema

JHL tutuksi -kurssilaiset saivat rautaisannoksen tietoa liitostaan edunvalvojana. Kun liitto ja opisto oli valloitettu, oli aika lähteä valloittamaan muita linnakkeita. Iltapäiväretki Helsingin Vallisaareen  ja sen linnoituksiin vei kiinnostavan historian ja meriluonnon äärelle. Helsingin merellinen luonto antoi parastaan kesäkuisella JHL-tutuksi kurssilla.

Maarit Uusikumpu

JHL:n järjestäjät aloittivat työnsä:
Ammattiyhdistysliike palaa työpaikoille

Järjestämistyö palauttaa ay-liikkeen juurilleen eli työpaikoille, kun työyhteisöjä autetaan tarttumaan omiin ongelmiinsa. Parhaimmillaan järjestäytyneessä työyhteisössä organisaatio korjaa itse itsensä. – Järjestäminen on ehdottomasti sellainen työmuoto, jota kaikkien liittojen tulisi tehdä. Järjestämisen avulla liitto palautetaan alkujuurilleen eli työpaikoille, jolloin myös liiton merkitys

Heidi Hänninen

Puheenjohtaja Eloranta uudesta keskusjärjestöstä: ”Remonttia tarvitaan”

Uusi keskusjärjestö on edelleen mahdollinen, muttei toteudu suunnitellussa muodossa. JHL:n edustajisto päätti kevätkokouksessaan, että JHL osallistuu Uusi keskusjärjestö -hankkeen jatkovalmisteluun, jos hanketta päätetään jatkaa liittojen yhteisessä kokouksessa 1. kesäkuuta. Alunperin uudessa keskusjärjestöhankkeessa oli mukana 50 ammattiliittoa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Jarkko

Aatu Komsi