JHL:n järjestäjät aloittivat työnsä:
Ammattiyhdistysliike palaa työpaikoille

Järjestämistyö palauttaa ay-liikkeen juurilleen eli työpaikoille, kun työyhteisöjä autetaan tarttumaan omiin ongelmiinsa. Parhaimmillaan järjestäytyneessä työyhteisössä organisaatio korjaa itse itsensä. – Järjestäminen on ehdottomasti sellainen työmuoto, jota kaikkien liittojen tulisi tehdä. Järjestämisen avulla liitto palautetaan alkujuurilleen eli työpaikoille, jolloin myös liiton merkitys

Heidi Hänninen

Puheenjohtaja Eloranta uudesta keskusjärjestöstä: ”Remonttia tarvitaan”

Uusi keskusjärjestö on edelleen mahdollinen, muttei toteudu suunnitellussa muodossa. JHL:n edustajisto päätti kevätkokouksessaan, että JHL osallistuu Uusi keskusjärjestö -hankkeen jatkovalmisteluun, jos hanketta päätetään jatkaa liittojen yhteisessä kokouksessa 1. kesäkuuta. Alunperin uudessa keskusjärjestöhankkeessa oli mukana 50 ammattiliittoa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Jarkko

Aatu Komsi