9.6.2022

3 johtajaa, 3 kohtalonkysymystä – Näin JHL:n uusi johto lupaa viiden vuoden aikana muuttaa ammattiliittoasi

Håkan Ekströn, Päivi Niemi-Lainen ja Saila Ruuth

Ammattiliitto JHL sai johtotroikan seuraaville viidelle vuodelle. Motiivi kysyi puheen- ja toimialajohtajilta, kuinka he lupaavat uudistaa liittoa, kun historialliset myllerrykset ravistelevat yhteiskuntaa ja työelämää.

Historialliset muutokset ja ennennäkemättömät haasteet. Näihin sanoihin tiivistyvät ammattiliitto JHL:n uuden johdon tunnelmat, kun yhteiskunnallinen tilanne kuohuttaa maailmaa ja samalla ammattiyhdistysliikettä.

JHL:n johtotroikassa jatkavat edelliseltä kaudelta puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja toimialajohtaja Håkan Ekström. Heidän rinnalleen nousee uusi nimi, toimialajohtaja Saila Ruuth.

Ruuth aloittaa toimialajohtajana eläkkeelle väistyvän Teija Asara-Laaksosen tilalla. Ruuth siirtyy JHL:ään sosiaali- ja terveysministeriön valtiosihteerin tehtävästä.

Uusi edustajisto kokoontui ensimmäistä kertaa järjestäytymiskokouksessa 7.–8. kesäkuuta ja teki samalla ratkaisevat henkilövalinnat seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Edustajisto on ammattiliitto JHL:n ylin päättävä elin.

Lue lisää: Mitä liiton pitää laittaa kuntoon ensimmäiseksi? JHL:n edustajiston uudet puheenjohtajat vastaavat 4 kiperään kysymykseen

Lue lisää: Pääministeri Sanna Marin edustajiston kokouksessa: Kunta-ala sai palkkaohjelman, joka lisää tasa-arvoa – Kiitos JHL:n ratkaisukeskeisen asenteen

Päivi Niemi-Laine, JHL:n puheenjohtaja: Vahvistan jäsenten asemaa työelämässä

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

1 JHL:ään on lyhyessä ajassa liittynyt yli 11 000 jäsentä. Miten ammattiliitto pitää huolen siitä, että he pysyvät mukana?

– JHL:n on tuettava yhdistystoimintaa vahvemmin. Jäsenen koti on JHL:n yhdistyksissä. Uudet jäsenet on nyt hyvä haastatella ja saada tietoa heidän tarpeistaan. Uskon, että tällaisella dialogilla voimme kehittää toimintaamme jäsenlähtöisesti. Jäsen omistaa liiton ja siksi hän on liiton kunkku.

2 Mikä on JHL:n tärkein yksittäinen haaste seuraavan viiden vuoden aikana ja kuinka liitto sen selättää?

– Muutos, muutos, muutos. Erityisen suuri mullistus on sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus. JHL on pitämässä sote-sopimuksen kautta huolen siitä, että jäsenemme voivat huoletta hoitaa omia tehtäviään hyvinvointialueilla.

– Uudet jäsenet on nyt hyvä haastatella.JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine

JHL hoitaa edunvalvonnan jäsentensä puolesta. Samanaikaisesti kunnat uudistuvat. Kuntatyöntekijöiden pitää saada työrauha tärkeiden tehtäviensä äärellä. Kuntapoliitikkojen on keskityttävä kuntien palvelujen saatavuuden parantamiseen eikä leikkaamiseen tai palvelujen ulkoistamiseen.

Oma työ on kustannustehokasta. Ulkoistettu työ on osoittautunut kalliiksi, koska yksityisen tuottajan on tuotettava voittoa. Julkinen keskittyy palvelun vaikuttavuuteen ja saatavuuteen, ei voiton tekemiseen.

3 Mitä konkreettista lupaat omassa roolissasi tehdä jäsenten eteen tulevalla viisivuotiskaudella?

– Jäsenen edunvalvonnan ja palvelujen parantaminen on tärkeää. JHL:n on oltava läsnä siellä, missä meitä tarvitaan, sillä ilman jäseniä ei ole JHL:ää.

Tietysti lupaan tehdä myös sellaisia muutoksia, joilla jäsenten asemaa työelämässä vahvistetaan ja ammattiliittojen asemaa parannetaan niin yhteiskunnassa kuin työelämässä.

Håkan Ekström, toimialajohtaja ja puheenjohtajan varahenkilö: Panostan rohkeaan kehitykseen

JHL:n toimialajohtaja Håkan Ekström.

1 JHL:ään on lyhyessä ajassa liittynyt yli 11 000 jäsentä. Miten ammattiliitto pitää huolen siitä, että he pysyvät mukana?

– Tämä kevät on ollut historiallinen monessa mielessä. Erityiseksi vuoden 2022 tekee myös se, että meille on liittynyt tämän vuoden aikana yli 11 000 uutta jäsentä. Tämä johtuu monesta eri syystä. On kuitenkin ilmeistä, että liiton profiili ja vetovoima ovat vahvistuneet, sillä olemme tehneet rohkeita valintoja ja vahvistaneet edunvalvontatoimintaa.

– Liiton profiili ja vetovoima ovat vahvistuneet.JHL:n toimialajohtaja Håkan Ekström

Meidät tunnetaan tänä päivänä rohkeasti kantaa ottavana liittona sekä neuvottelevana ja ratkaisuja hakevana yhteistyökumppanina – mutta tarvittaessa myös jäsentensä etuja järjestöllisin toimin voimakkaasti ajavana työmarkkinatoimijana. Jäsenpidon ja kasvun näkökulmasta on tärkeää, että JHL huolehtii näistä peruspilareista myös tulevan edustajistokauden aikana.

Työpaikkatason sopimuksellisen ja ammatillisen edunvalvontatoiminnan edellytyksistä on huolehdittava. Siten voimme rakentaa luonnollisen yhteyden liiton nykyisiin jäseniin ja niihin työntekijöihin, joille ammattiliiton jäsenyyttä tarjotaan.   

2 Mikä on JHL:n tärkein yksittäinen haaste seuraavan viiden vuoden aikana ja kuinka liitto sen selättää?

– Haasteita riittää moneen lähtöön. Keskiössä on kuitenkin tarve onnistua toimintaympäristössä, jossa rakenteet muuttuvat työpaikoilla ja edunvalvontatoiminnassa laajemminkin.

Yhdistysrakenteiden ja edunvalvonnan kehittämisessä pitää onnistua – tavalla, jolla vastataan työnantajien uudelleenjärjestäytymiseen. Suurimpana kysymyksenä on, että omien rakenteidemme pitää olla kunnossa, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa.

3 Mitä konkreettista lupaat omassa roolissasi tehdä jäsenten eteen tulevalla viisivuotiskaudella?

– Tulen antamaan oman panokseni sen puolesta, että tämä liitto edelleen kehittyy modernina, aikaansa seuraavana, voimakkaana työmarkkinakentän edunvalvojana.

Jäsenkehityksen parantuminen ja järjestön vahvistuminen on saatu nyt alulle. Haluan pitää kiinni tästä rohkeasta ja määrätietoisesta tekemisestä. Samalla toimin sen puolesta, että liitto myös jatkossa suhtautuu avoimin mielin järjestön kehittämiseen ja uusiutumiseen.

Saila Ruuth, toimialajohtaja: Mahdollistan osaltani, että JHL on vaikuttavin, välittävin ja vahvin

JHL:n uusi toimialajohtaja Saila Ruuth.

1 JHL:ään on lyhyessä ajassa liittynyt yli 11 000 jäsentä. Miten ammattiliitto pitää huolen siitä, että he pysyvät mukana?

– On tärkeää viestiä aktiivisesti siitä, miten olennainen jokaisen jäsenen merkitys on sille, että työolot ovat kunnolliset, palkka kehittyy oikeudenmukaisesti ja työntekijöillä on mahdollisuus itsensä kehittämiseen.

Ilman vahvaa järjestäytymistä ja aktiivisia jäseniä ei ole mahdollisuuksia uskottavaan edunvalvontaan, joten jokainen jäsen on kullan arvoinen. 

Lisäksi JHL tarjoaa jäsenilleen runsaasti koulutuksia, tapahtumia ja muita erinomaisia jäsenetuja. 

2 Mikä on JHL:n tärkein yksittäinen haaste seuraavan viiden vuoden aikana ja kuinka liitto sen selättää?

– Laajemmat yhteiskunnalliset kehityskulut tulevat vaatimaan paljon huomiota. Ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen neuvoteltava uusi hallitus on ratkaiseva työlainsäädännön, sosiaaliturvan ja hyvinvointipalveluiden kannalta.

– Laajemmat kehityskulut vaativat paljon huomiota.JHL:n toimialajohtaja Saila Ruuth

Paljon töitä riittää myös työehtosopimusneuvottelujärjestelmän ja liittojen välisen yhteistyön kehittämisessä. 

3 Mitä konkreettista lupaat omassa roolissasi tehdä jäsenten eteen tulevalla viisivuotiskaudella?

– Lupaan hoitaa työni parhaan taitoni mukaan ja siten osaltani mahdollistaa sen, että JHL on vaikuttavin, välittävin ja vahvin, kuten edustajiston juuri hyväksymässä strategiassa linjataan.

Se tarkoittaa jäsenen parhaaksi toimimista yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, työehtosopimustoiminnassa, edunvalvonnassa työpaikoilla ja yksittäisen jäsenen ongelmien ratkomisessa. 

Oikaisu 10.6. kello 8: korjattu Håkan Ekströmin titteliä. Ekström on puheenjohtajan varahenkilö, ei varapuheenjohtaja.