10.1.2023

JHL-opiston kurssista iso apu henkilökohtaisille avustajille: Kirsti Hanhirova muuttui ”tuhannen tampiosta” melkein digivelhoksi

Kirsti Hanhirova ja Tarja Tiitto

Avustaen digiin -kurssi lisää ja vahvistaa henkilökohtaisten avustajien digitaitoja. Myös vaikeavammaisen avustettavan pääsy tietoyhteiskunnan tasaveroiseksi jäseneksi voi riippua avustajan digivalmiuksista. Koulutus on maksuton, ja opiskella voi työn ohessa omaan tahtiin.

Henkilökohtaiset avustajat tarvitsevat työssään digitaitoja siinä kuin muutkin ammattilaiset. Taidot ovat tarpeen varsinkin silloin, jos avustettava on vammansa tai muun syyn vuoksi kykenemätön käyttämään läppäriä tai älypuhelinta tai tarvitsee neuvoja esimerkiksi laitteiden helppokäyttötoimintojen käyttöönottoon.

Kirsti Hanirova ja Tarja Tiitto katsovat läppäriä.
Kirsti Hanhirova (vas.) avustaa Tarja Tiittoa arjen toimissa ja muun muassa tietokoneen käytössä.

– Olin tuhannen tampio tietokoneen käytössä mutta kurssin suoritettuani hiukan taitavampi, sanoo helsinkiläinen Kirsti Hanhirova, 64, vaatimattomasti.

Aiemmin Hanhirova tarvitsi tietokonetta lähinnä tiedonhakuun ja laskujen maksuun mutta excelit ja wordit olivat vieraita. Lisähaastetta opintoihin toi se, että hän oli tottunut Applen laitteisiin ja Avustaen digiin -kurssilla tutustuttiin kilpailevan Microsoftin ohjelmiin.

– Osaamismerkkien suorittaminen toi ainakin tuhat harmaata hiusta lisää. Henkilökohtainen avustaja Kirsti Hanhirova

– Kurssiin kuuluneiden osaamismerkkien suorittaminen toi ainakin tuhat harmaata hiusta lisää, hän myöntää.

Hanhirova on työskennellyt henkilökohtaisena avustajana vuodesta 2011 lähtien. Parhaillaan hän on kahden henkilökohtaista apua välittävän yrityksen palkkalistoilla ja avustettavia on neljä.

– Töitä on enemmän kuin ehtisi tehdä, kuutena päivänä viikossa ja noin 40 tuntia yhteensä.

Hanhirovan avustettavat tarvitsevat tukea esimerkiksi laboratorio- ja lääkäriaikojen varaamiseen, Kelan ja omakanta.fin kanssa asiointiin sekä juna- ja konserttilippujen tilaamiseen netistä.

– Kurssin myötä sain itsevarmuutta ja tajusin, ettei syyllistä tarvitse aina hakea peilistä. Joskus myös koneet ja ohjelmat saattavat tökkiä.

Lue lisää: Henkilökohtainen avustaja Kati Taina on oivaltanut: Suurimmat rajoitteet ovat omassa päässä

Helppokäyttötoiminnot tutuiksi

Salolainen Hanna-Mari Mäkitalo, 56, tuli kurssille päivittääkseen osaamistaan. Hän on ennen henkilökohtaiseksi avustajaksi ryhtymistä työskennellyt toimistosihteerinä ja suorittanut muun muassa tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon.

– Mutta siitä on aikaa toistakymmentä vuotta. Excelin hallitsen, mutta moni muu asia oli uutta, esimerkiksi älypuhelimen helppokäyttötoiminnot.

Kirsti Hanirova ja Hanna-Mari Mäkitalo ja Avustaen digiin -kurssin esite.
Kirsti Hanhirova ja Hanna-Mari Mäkitalo ovat tyytyväisiä, kun osaamismerkit on suoritettu.

Kurssilla Mäkitalo sanoo tankanneensa pelkkien teknisten digivalmiuksien lisäksi myös ammatillisesti kiinnostavia sisältöjä, kuten tietoa avustajan työhön kuuluvasta vaitiolovelvollisuudesta ja muista eettisistä periaatteista sekä alalla noudatettavista työehtosopimuksista.

Mäkitalo on palkattu työnantajamallilla, ja hänellä on kaksi pitkäaikaista avustettavaa.

– He tarvitsevat digitaitoista avustajaa esimerkiksi tulostimen asentamiseen sekä puhelimen päivityksiin ja sovellusten lataamiseen.

Tavoitteena osaamismerkki

Avustaen digiin on JHL:n ja JHL-opiston yhteishanke, jota rahoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Se on osa Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

– Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilökohtaisten avustajien työmarkkina-asemaa digitalisoituvassa maailmassa, kertoo projektipäällikkö Outi Laiti.

– Tavoitteena on parantaa henkilökohtaisten avustajien työmarkkina-asemaa digitalisoituvassa maailmassa. Projektipäällikkö Outi Laiti

Avustaen digiin -opintokokonaisuus pohjautuu työelämässä tarvittavien digitaitojen valtakunnalliseen osaamismerkkijärjestelmään. Osaamismerkki koostuu kuudesta osakokonaisuudesta: tietotekniikan perusosaaja, mediaosaaja, työhyvinvointitoimija, digiyhdenvertaisuuden edistäjä, työelämän osaaja ja digiturvataitaja.

– Osaamismerkin suorittaminen on osoitus avustajan digiosaamisesta ja tekee siitä näkyvää, sanoo hankkeen projektiasiantuntija Anna Hokkanen.

Koulutukseen osallistuminen on maksutonta, ja osaamismerkki soveltuu hyvin suoritettavaksi työn ohessa.

Lue lisää: Vaikeavammainen Pirjo Vehasvuo joutui avustajiensa työnantajaksi pyytämättä ja yllätyksenä: ”Oli naksautettava aivot ihan uuteen asentoon”

Kokemusasiantuntijat tukena

Koska kyse on digivalmiuksien oppimisesta, on lähitapaamisia vain kaksi. Lähipäivät toteutetaan JHL-opistolla Helsingissä.

Muuten opiskelu ja Henkilökohtaisen avun digitaidot -osaamismerkki suoritetaan verkossa. Käytössä on Howspace-alusta, josta löytyy oppimateriaali sekä virtuaalinen kahvihuone.

– Ketään ei jätetä oman onnensa nojaan, vaan osaamismerkkien suorittajille on tarjolla runsaasti tukea, kannustaa Outi Laiti.

Hankkeessa on neljä kokemusasiantuntijaa, joille opiskelija voi esittää kysymyksiä sähköpostilla tai varata aikoja henkilökohtaiseen opastukseen puhelimen tai kuvayhteyden välityksellä.

Osaamimerkki suoritettu
Onneksi olkoon! Useista osasuorituksista koostuva Henkilökohtaisen avun -digitaidot osaamimsmerkki on suoritettu.

– Tavoitteena on, että vähintään sata osallistujaa suorittaa Henkilökohtaisen avun digitaidot -osaamismerkin elokuuhun mennessä. Nyt siihen kuuluvia osasuorituksia on koossa runsas 300, Laiti kertoo.

Seuraavat Avustaen digiin -kurssit starttaavat 18. tammikuuta ja 25. tammikuuta. Tarkoitus on, että uusi koulutus alkaa kahdesti kuukaudessa kevään 2023 ajan.

– Pyrimme siihen, että koulutuksia käynnistyy senkin jälkeen mutta ei yhtä tiiviiseen tahtiin, sanoo Anna Hokkanen.

Uraa uurtava hanke

Avustaen digiin -hanke on uraauurtava, sillä henkilökohtaisen avustajan opinnot painottuvat lähinnä vaikeavammaisen kotona selviytymisen tukemiseen ja liikkumisessa avustamiseen. Digitaitoja alan opintoihin ei toistaiseksi sisälly.

Järvenpääläinen Sari Ollila on yksi hankkeen kokemusasiantuntijoista. Hänellä on parin vuoden kokemus henkilökohtaisen avustajan työstä ja näppituntuma siihen, kuinka tärkeää avustajan on hallita keskeiset digityökalut.

– Avustettavien pääsy moniin palveluihin ja tietoyhteiskunnan tasaveroiseksi jäseneksi voi olla kiinni avustajan digivalmiuksista, hän perustelee.

Jos avustettavana on esimerkiksi näkövammainen, avustajan on löydettävä puhelimesta ja tietokoneesta tekstit puheeksi -toiminnot. Myös televisiovastaanotin ja kodinkoneet sisältävät nykyään paljon älyä ja niiden käyttöönotto voi olla vaikeaa ilman avustajan digitaitoja.

Lisätietoja Avustaen digiin -hankkeesta sekä kurssille ilmoittautuminen tästä.