3.5.2022

Kova päätös varallaolokiistassa: JHL:läinen palomies saa Kuopion kaupungilta 337 000 euroa korkojen kera

palomiehen kypärä

Työtuomioistuimen päätös on historiallinen. Tiettävästi kyseessä on suurin palkkasaatava, joka on maksettu yksittäiselle palomiehelle takautuvasti. Myös neljä muuta saa varallaolokorvauksia.

Viisi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palomiestä saa takautuvasti yhteensä 1,25 miljoonan euron palkkasaatavat viivästyskorkoineen. Viivästyskorkojen määrä ylittää 100 000 euroa. Saatavat joutuu maksamaan palomiehille heidän työnantajansa Kuopion kaupunki. Työtuomioistuin antoi päätöksen 2. toukokuuta.

Suurin yksittäinen summa on 337 000 euroa. Muut palomiehet saavat 39 000, 221 000, 198 000 ja 142 000 euroa.

Lisäksi kaupunki tuomittiin maksamaan Julkisen alan unionin JAU:n oikeudenkäyntikulut, noin 44 000 euroa.

Palomiehiä velvoitettiin olemaan viiden minuutin päässä työpaikasta. Silti heille maksettiin varallaolokorvausta eikä palkkaa.

Tapaus liittyy kiistaan varallaoloajan korvauksista.  Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin noudatettiin niin sanottua varallaolokäytäntöä, jolloin vuorolistaan merkityt palomiehet kiiruhtivat hälytyksen saatuaan paloasemalle. Palomiehiä on velvoitettu olemaan viiden minuutin päässä työpaikasta mutta heille on maksettu varallaolokorvausta (Pohjois-Savossa noin 30-40 prosenttia palkasta) eikä täyttä palkkaa.

Tuomio noudattaa samaa linjaa kuin aiemmat työtuomioistuimen ratkaisut: Palo- ja pelastusalalla vuosia noudatettu varallaolo on varsinaista työaikaa, sillä viiden minuutin varolla työpaikasta oleminen käytännössä sitoo palomiehen työpaikalle. Siksi siitä on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka, eikä pelkkää varallaolokorvausta.

JAU nosti kanteen yhdessä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa. JAU on JHL:n ja ammattiliitto Jytyn yhdessä muodostama pääneuvottelujärjestö.

Lue lisää: Seitsemän vuoden piinaava odotus päättyi: Tampereen kaupunki joutuu maksamaan yli puolen miljoonan palkkasaatavat Virtain palomiehille

Kahdeksan kanne hylättiin

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen mukaan palomiesten varallaolo on ollut virkaehtosopimukseen perustuvaa toimintaa, eikä sitä ole laskettu työaikaan. Lisäksi hälytystehtävien määrä on ollut varallaoloaikana vähäinen.

Maksajaksi määrätty Kuopion kaupunki vetosi oikeudessa kanteiden vanhentumiseen. Lisäksi kaupunki olisi halunnut kohtuullistaa summia. Työtuomioistuin hyväksyi kuitenkin viiden palomiehen vaatimukset täysimääräisesti.

paloautoja tallissa
Palokalusto lähtövalmiudessa. Kuva Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta.

Palkkasaatavia haki takautuvasti 13 pelastuslaitoksen palomiestä. Kahdeksan kanteet oikeus hylkäsi. Heidän osaltaan ei voitu osoittaa, että varallaolo olisi sitonut heitä siinä määrin, että se olisi laskettu työajaksi.

– Ratkaisevaa oli henkilötodistelu. Nämä kahdeksan olisivat todennäköisesti saaneet palkkasaatavat takautuvasti, jos he olisivat saapuneet kuultaviksi työtuomioistuimeen, sanoo JHL:n lainopillinen asiantuntija Hannu Moilanen.

Moilasen mukaan liitto on kannustanut palomiehiä todistamaan omassa asiassaan.

– Silloin on mahdollisuus osoittaa varallaolosta itselle aiheutunut haitta, ja se vaikuttaa tuomioistuimen päätökseen.

Lue lisää: Keski-Suomen pelastuslaitoksen palomiehet sammuttavat tulipaloja jopa 40 tuntia valvoneina:”Väsyneenä on haastavaa pitää pää skarppina”

Peräti 137 vaatii korvauksia Kuopiolta

Työtuomioistuimen tuomio oli ensimmäinen Pohjois-Savon pelastuslaitosta koskeva ratkaisu varallaolokiistassa. Kaikkiaan 137 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palomiestä on esittänyt korvausvaatimuksia työnantajalleen Kuopion kaupungille. Vaatimusten kokonaissumma kohoaa noin 30 miljoonaan euroon.

Myönteisen ratkaisun saivat 2. toukokuuta myös seitsemän Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksella työskentelevän JHL:läisen palomiehen varallaolokanteet. Suurin yksittäinen palkkasaatava on 292 000 euroa. Muiden saatavat vaihtelevat vajaasta 40 000 eurosta 150 000:een.

Pari viikkoa sitten työtuomioistuin ratkaisi vastaavan Pirkanmaan pelastuslaitoksen varallaoloa koskevan kiistan. Tampereen kaupunki määrättiin maksamaan yhteensä 755 000 euroa saamatta jääneitä palkkoja kuudelle palomiehelle sekä oikeudenkäyntikulut.