Kursdeltagare på Vårdfestivalen i november 2018

Kom på kurs! – JHL erbjuder utbildning till alla fackmedlemmar från arbetslösa till förtroendemän

I år får fackförbund och andra aktörer börja ordna kurser som fyller kriterierna i aktiveringsmodellen för arbetslösa. Arbetarnas Bildningsförbund ordnar två kurser på svenska för arbetslösa JHL-medlemmar. Vid årsskiftet ändrades lagstiftningen så att fler aktörer kan erbjuda kurser som fyller

, , , , , , , , , , , , , , ,

Stödprotester runtom i landet

Lokalföreningar runtom i landet kommer att backa upp fredagens protestaktion i Helsingfors. I Österbotten planeras såväl regionala stödevenemang som utmarscher från arbetsplatser. Huvudförtroendeman Johan Berts telefon har gått het hela förmiddagen. Under ett extra styrelsemöte på torsdag kväll beslöt Malax-Korsnäs

, ,