25 förlorar jobbet på Vörå flyktingbyrå – nämnden röstade om chefer

Tjugoen handledare, två socialhandledare och två chefer vid flyktingverksamheten i Vörå kommun sägs upp av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker efter avslutade samarbetsförhandlingar. Kommunens flyktingnämnd beslutade om uppsägningarna på onsdagskvällen. Orsaken är att det inte längre kommer så många asylsökande till

, , , ,

Finska vårdare mer belastade i arbetet än sina nordiska kolleger

Dimensioneringen av vårdare inom äldreomsorgen är lägre och vårdarna mer belastade i Finland än i övriga nordiska länder, visar de preliminära resultaten av den nordiska samarbetsstudien NORDCARE. Samtidigt har antalet finska vårdare som överväger att sluta i sitt arbete ökat under de senaste tio åren.

, , , , , , ,