Kursdeltagare på Vårdfestivalen i november 2018

Kom på kurs! – JHL erbjuder utbildning till alla fackmedlemmar från arbetslösa till förtroendemän

I år får fackförbund och andra aktörer börja ordna kurser som fyller kriterierna i aktiveringsmodellen för arbetslösa. Arbetarnas Bildningsförbund ordnar två kurser på svenska för arbetslösa JHL-medlemmar. Vid årsskiftet ändrades lagstiftningen så att fler aktörer kan erbjuda kurser som fyller

, , , , , , , , , , , , , , ,

25 förlorar jobbet på Vörå flyktingbyrå – nämnden röstade om chefer

Tjugoen handledare, två socialhandledare och två chefer vid flyktingverksamheten i Vörå kommun sägs upp av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker efter avslutade samarbetsförhandlingar. Kommunens flyktingnämnd beslutade om uppsägningarna på onsdagskvällen. Orsaken är att det inte längre kommer så många asylsökande till

, , , ,

Finska vårdare mer belastade i arbetet än sina nordiska kolleger

Dimensioneringen av vårdare inom äldreomsorgen är lägre och vårdarna mer belastade i Finland än i övriga nordiska länder, visar de preliminära resultaten av den nordiska samarbetsstudien NORDCARE. Samtidigt har antalet finska vårdare som överväger att sluta i sitt arbete ökat under de senaste tio åren.

, , , , , , ,