11.10.2018

25 förlorar jobbet på Vörå flyktingbyrå – nämnden röstade om chefer

Tjugoen handledare, två socialhandledare och två chefer vid flyktingverksamheten i Vörå kommun sägs upp av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker efter avslutade samarbetsförhandlingar. Kommunens flyktingnämnd beslutade om uppsägningarna på onsdagskvällen. Orsaken är att det inte längre kommer så många asylsökande till Finland.

– Stämningen har varit varierande. Förstås har de som jobbar på de enheter som ska stängs varit mer upprörda. Men alla har varit oroade över sin arbetssituation, säger JHL:s förtroendeman Maria Rönnberg på flyktingbyrån.

Samtidigt organiserar Vörå sin flyktingverksamhet i ett affärsverk, Vörå migrationscenter. Tidigare var flyktingförläggningen och flyktingbyrån två separata enheter med egna chefer. Flyktingbyrån har drivit boenden för ensamkommande flyktingbarn. En del av boendena ska nu stängas. Affärsverket kommer att ha 53,5 årsverken och leds av en migrationsdirektör och en biträdande migrationsdirektör.

Flyktingnämnden i Vörå kommun utsåg flyktingförläggningschefen Mats Hägglund till migrationsdirektör och efter omröstning flyktingbyråchefen Ulrika Staffans till biträdande migrationsdirektör.

Vörå kommuns förvaltningsdirektör Markku Niskala säger att affärsverket bildas för att ge flyktingsverksamheten mer flexibilitet och för att separera den från kommunens kärnverksamhet.

– Det har krävts ett fullmäktigebeslut varje gång flyktingverksamheten utökats eller krympts. För affärsverket är det bara nettobudgeten som gäller gentemot kommunfullmäktige, säger Niskala.

Åren 2015 och 2016 gick flyktingverksamhetens budget på ungefär 7 miljoner euro. Kommunens bildning och omsorg har en budget på 10 miljoner euro var. Nästa år går Vörå migrationscenters budget på ungefär 4 miljoner euro, enligt Niskala.