2.11.2017

Vårdfestivalen bjuder på gemenskap och aha-upplevelser

JHL:s vårdfestival bjuder i år för första gången också på svenskspråkigt program. Tolv vårdare från Karleby i norr till Sibbo i söder deltar.

Medan de finskspråkiga kan välja mellan flera olika programpunkter, är det svenskspråkiga programmet gemensamt för alla. I dag, torsdag, fick deltagarna bland annat höra om hur människor klarar sig i svåra situationer.

Corinne Snellman, vårdare vid handikappboendet Korallen i Korsholm, följde föreläsningen med intresse.
– Det talas ofta om psykisk ohälsa, men mer sällan om att man också kan ha högt psykiskt välbefinnande. Det var en liten aha-upplevelse för mig, säger Snellman.

Föreläsningen, som hölls av projektkoordinator Johanna Cresswell-Smith från THL, väckte tankar också hos kurskamraten Tiia Honkonen.
– Jag har läst en hel del om ämnet, men blev överraskad över att endast en av fyra finländare är psykiskt sjuka. Men kanske handlar det om antalet diagnosticerade fall? funderar Honkanen, som jobbar som vårdare vid Soldalens serviceenhet i Karleby.

Informativt och socialt givande

Snellman och Honkonen lärde känna varandra på en kryssning för Kårkullas JHL-medlemmar, där de också fick information om vårdfestivalen.

Av det kommande kursprogrammet är de främst intresserade av att få veta mer om vårdreformen.
– Privatiseringen av vården är långt framskriden i Karleby, så det är relevant för mig att känna till det aktuella läget i frågan, säger Honkonen.

Båda kvinnorna poängterar att kursdagarna förutom att ge matnyttig information också är socialt givande.
– Vissa kompisar träffar man bara i samband med kurser, säger de.

Kaija Kaski

I samband med vårdfestivalens öppning tilldelades sjukskötaren Kaija Kaski från Ulvsby JHL:s I goda händer-pris 2017. Kaski arbetar i rådgivningstjänsten för krigsinvalider vid Västra Finlands Diakonianstalt i Björneborg.

Tvåspråkighet en viktig signal

Vårdfestivalen fortsätter i morgon, fredag, med föreläsningar om bland annat emotionell intelligens och god äldrevård. Anförandena hålls på finska men simultantolkas till svenska.

Under tidigare år har vårdfestivalen varit helt finskspråkig.
– Det tvåspråkiga programmet är en viktig signal om att de svenskspråkiga medlemmarna ses som likvärdiga med de finskspråkiga, säger JHL:s regionombudsman Kristiina Valonen-Yilmaz.