Videohälsning från representantskapet: Många frågetecken kring vårdreformen

JHL:s representantskap samlades till vårmöte i slutet av förra veckan i Helsingfors. Representantskapsledamoten Maria Holmstedt-Lehtinen från Jakobstad kommenterade i samband med mötet bland annat den planerade social- och hälsovårdsreformen. Jakobstad fungerar sedan 2010 som värdkommun för social- och hälsovårdstjänsterna i

Marina Wiik, Video Antti Tuominen

Rekordlågt antal motioner

edustajisto koolla

Sammanlagt inlämnades nio motioner till representantskapets vårmöte. Ämnena växlade från effektivering av skolinformation till informering om förbundsstyrelsens möten. Antalet motioner till representantskapets vårmöte var ovanligt lågt. Tre av dem gällde förhandlings- och avtalsfrågor och kommer att beaktas i förhandlingssammanhang. –

Marina Wiik

Video: ”Representantskapet är mer än jag trott”

JHL:s representanskapsmöte avslutas i dag, torsdag. Maria Holmstedt-Lehtinen från Jakobstad deltar för första gången. – Jag känner mig lite fallen från skyarna, men det börjar kännas lite bättre nu på slutrakan, erkänner Maria Holmstedt-Lehtinen. Holmstedt-Lehtinen steg till representantskapet från en suppleantplats.

Marina Wiik

Video: Ordförandes julhälsning 2015

I sin videohälsning blickar ordförande Jarkko Eloranta tillbaka på året som gått och delar med sig av sina tankar inför nästa års arbete. Planerade tvångslagar och social- och hälsovårdsreformen har orsakat en del gråa hår, men det har också funnits

Marina Wiik

Representantskapshälsningar: ”Lita på oss”

Mikaela Luoma från Pargas och Henrik Sjöblom från Mariehamn är oroliga för hur de nedskärningar som föreslås i regeringsprogrammet kommer att påverka arbetstagarnas situation. – Många har tagit kontakt och undrat bland annat vad facket har för inställning till förlängd

Marina Wiik

Representantskapet är JHL:s riksdag

JHL:s representantskap sammanträder 10–11.6 i Helsingfors. En påminnelse om vad det egentligen är frågan om för ansamling kan vara på sin plats. Representantskapet är JHL:s högsta beslutande organ. Dess 120 ledamöter väljs genom direkta val. Ledamöterna representerar förbundets avtalssektorer (kommun,

Marina Wiik