15.11.2018

JHL:s branschchef Håkan Ekströms hälsningar på representantskapsmötet:”Strejken var lyckad – medlemmarnas roll var avgörande

JHL:s medlemmar spelade en avgörande roll i tvisten om uppsägningsgrunderna. Branschchef Håkan Ekström tackar medlemmarna för deras insatser i att genomföra övertidsförbudet, skiftbytesförbudet och strejken.

JHL och andra fackförbund lyckades genom sina protester påverka innehållet i och motiveringarna till lagförslaget om att ändra uppsägningsgrundera på individuella grunder.

– Vi har fått i gång en dialog med regeringen och arbetsgivarparterna. Det var vårt mål och på det sättet kan man säga att det var ett lyckat projekt.

Läget vände efter strejk

Regeringen föreslog ursprungligen att företag med färre än 20 anställda skulle kunna säga upp anställda på lättare individuella grunder än i större företag. JHL, Industrifacket, Pam och flera andra fackförbund protesterade mot förslaget bland annat genom övertidsförbud, skiftbytesförbud och strejker. Regeringen ändrade sitt förslag till att gälla företag med färre än tio anställda.

Efter att JHL tagit ut en del av medlemmarna i strejk kom statminister Juha Sipilä (C) med förslaget om att antalet anställda stryks ur förslaget, men att företagets storlek ska beaktas i bedömningen av uppsägningsgrunderna. Han gick också med på trepartsförhandlingar.

”Medlemmarna ska ha ett stort tack!”

Medlemmarna hade avgörande roll

Resultatet har tolkats som att gällande rättspraxis skrivs in i lagen. Regeringen har gett lagförslaget till riksdagen som väntas bli klar med det i slutet av januari eller början av februari.

Ekström säger att fackmedlemmarnas deltagande i aktionerna var helt avgörande för slutresultatet.

– Både våra aktiva JHL-medlemmar som förhandlar på lokal nivå och som leder föreningarna, men också de vanliga medlemmarna ska ha ett stort tack för att vi kommit så här långt.

Se Håkan Ekströms hälsning här: