6.6.2017

Rekordlågt antal motioner

Sammanlagt inlämnades nio motioner till representantskapets vårmöte. Ämnena växlade från effektivering av skolinformation till informering om förbundsstyrelsens möten.

Antalet motioner till representantskapets vårmöte var ovanligt lågt. Tre av dem gällde förhandlings- och avtalsfrågor och kommer att beaktas i förhandlingssammanhang.

–  Motionerna ligger väl i tiden, och en del av förslagen finns redan med på ett hörn i våra processer. Det här ger oss bra vägkost, säger JHL:s forskningschef Pertti Mäkelä.

Samtliga svar på motionerna godkändes utan förändringar. Den enda motion som väckte diskussion var Espoon julkisten ja teknisten alojen työntekijäts önskemål om att informationen om elektroniska medlemsansökningar och medlemmar som utträder elektroniskt ur förbundet ska förmedlas till föreningar mer tidsenligt än för närvarande.

– Förtroendemännen och övriga som sköter medlemsfrågor måste få information om vem som blivit medlemmar eller trätt ur förbundet i realtid. Den programvara som det nuvarande medlemsregisterat baserar sig på har kommit till vägs ände, kommenterade representantskapsledamoten och huvudförtroendemannen Anne Granroth från Björneborg.

I svaret på motionen betonade förbundsstyrelsen att frågan om tidsenliga uppgifter är mycket viktig. En förnyelse av förbundets medlemsregister inleds redan detta år och samtidigt ses även de elektroniska tjänsterna som riktar sig till föreningar över.

I samband med motionerna behandlades också frågan om huruvida representantskapsmötena ska direktsändas via webben. Förra representantskapet ajournerade frågan till det nyvalda representantskapet under föregående vårmöte.

I svaret konstateras att direktsändning via video tills vidare inte kommer att tillämpas. I stället publiceras ett videosammandrag av höjdpunkterna under mötena på JHL:s webbplats samt JHL:s Youtube-kanal.

Motioner till representantskapet kan väckas av förbundets medlemsföreningar, JHL:s förbundsstyrelse samt representantskapsmedlemmar. Motionerna lämnas in skriftligen till förbundsstyrelsen minst två månader innan representantskapets vår- eller höstmöte.