8.11.2019

10 + 1 steg: Så förbereder du dig på strejk

JHL:s strejkvakt.

Om avtalsförhandlingarna kör fast kan det leda till konfliktåtgärder. Det bör JHL-föreningarna och -medlemmarna vara förberedda på.

Strejk är alltid den sista åtgärden när ett fackförbund försvarar sina medlemmars rättigheter.

Motiivi rapporterar om JHL:s fyra centrala mål i vinterns och vårens avtalsförhandlingar.

Förhandlingarna om kollektivavtalen inleds redan före årsskiftet. Avtalsrörelsen kommer att bli utmanande.

I skrivande stund finns det inget behov för strejk, men JHL-föreningarna och –medlemmarna bör vara beredda. Om avtalsförhandlingarna kör fast kan JHL besluta om konfliktåtgärder.

I en arbetskonflikt ska fackets medlemmar följa fackets instruktioner. I fråga om strejk innebär det att delta i strejken.

Läs mer: Nu ska konkurrenskraftsavtalet begravas! Din vardag ligger på bordet i kollektivavtalsförhandlingarna – Här är JHL:s fyra krav

1. Kartläggning

JHL:s föreningar kartlägger alla sina medlemmar som har anställningsförhållanden, deras arbetsplatser och hur många JHL-medlemmar det finns på varje arbetsplats.

2. Informera medlemmarna

Varje förening berättar om avtalsförhandlingarna, värvar fler medlemmar och ber medlemmarna kolla sina kontaktuppgifter i medlemsregistret.

Du kan uppdatera dina uppgifter i mittJHL-tjänsten.

3. Strejkmaterial

JHL:s kampanjmärke.

Föreningarna skaffar rockmärken, västar, ärmband och strejkvaktsband.

4. Strategi

Förbundets förvaltning beslutar om konfliktstrategin och vilka mål som förbereds för konflikt.

5. Beslut om arbetskonflikt

Om avtalsförhandlingarna kör fast kan förbundets styrelse kan besluta om konfliktåtgärder, till exempel övertidsförbud eller strejk.

6. Strejkvarsel

En person med en bild på en megafon.

Strejkvarsel måste ges två veckor före strejken. Efter att strejkvarsel utfärdats förs förhandlingarna på riksförlikningsmannens byrå.

7. Strejkgränser

Centralstrejkkommittén beslutar om strejkgränser. Förtroendemännen förhandlar om nödarbete.

8. Medlemmarna förbereds

Medlemmarna förbereds med sms och e-post.

9. Strejkvakter

Strejkvakter.

Föreningen utser strejkvakterna som jobbar parvis vid varje arbetsplats.

10. Strejk

Om strejken börjar lämnar JHL:s medlemmar sin arbetsplats eller låter bli att gå dit.

Under strejken kan föreningen ha kafé eller bjuda på soppa eller korv på torget.

+ 1. Strejken tar slut

Personer på väg till jobbet.

När strejken tar slut återvänder de strejkande till jobbet så fort som möjligt.