22.6.2021

11 tips till sommarjobbaren: Så här kommer du i gång med arbetskarriären och får maximal utdelning av sommarjobbet

Genom att sommarjobba förtjänar du egna pengar och lär dig nya färdigheter. Motiivis tips hjälper dig att orientera dig i arbetsmiljön och få maximal utdelning av sommarjobbet.

Här kommer en lista över sådant som det lönar sig att tänka på när man sommarjobbar:

Ingå skriftligt arbetsavtal

Det lönar sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal genast i början av anställningsförhållandet. Arbetsavtalet bör innehålla uppgifter om bland annat arbetstiden, centrala arbetsuppgifter, vilket kollektivavtal som tillämpas på arbetet, lön och lönebetalningsperiod samt angivelser om när anställningsförhållandet inleds och avslutas.

Kom ihåg att arbetsavtalet binder både arbetstagaren och arbetsgivaren.

Det lönar sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal genast i början av anställningsförhållandet.

För att jobba behöver du ett skattekort. Skatteförvaltningen skickar den per post till alla som fyllt 15 år. Du kan också be om ett skattekort som anpassats till dina sommarinkomster från MinSkatt.

Kräv att få en ordentlig introduktion

Du har rätt att få en ordentlig introduktion beträffande dina arbetsuppgifter, arbetssäkerhet, genomförandet av arbetet och övrig praxis på arbetsplatsen.

Följ arbetstiderna och chefens anvisningar.

Ingen behöver jobba när hen är sjuk. Ta i förväg reda på vilka regler som gäller för sjukledigheter på din arbetsplats. Då vet du hur du ska gå till väga om du blir sjuk och behöver ett sjukintyg.

Kontrollera lönekvittot noga

Även sommarjobbare har rätt att få lön enligt kollektivavtal. I många kollektivavtal finns det skrivelser om minimilön som betalas till unga arbetstagare. Den är i regel 70–90 procent av den lägsta tabellönen.

Extra tillägg (t. ex. kvällstillägg, söndagsersättning) får inte ingå i grundlönen, utan ska betalas ut skilt och nämnas separat i lönespecifikationen.

Om man vill, kan man jobba övertid efter önskemål från chefen. Man kan ändå inte förlänga arbetsdagen på eget bevåg. Det lönar sig att skriva upp övertidstimmarna.

Läs mer om unga arbetstagares rättigheter här.

Fäst uppmärksamhet vid säkerheten

Arbetsgivaren försäkrar varje arbetstagare mot olycksfall i arbetet. Du kan minska på risken fär olyckor genom att följa arbetssäkerhetsdirektiven och anvisningarna från arbetsledningen och chefen.

Risken för olyckor i arbetet minskar om du följer säkerhetsföreskrifter och chefens anvisningar.

Även arbetsskyddsfullmäktige kan ge upplysningar om arbetets risker och ge råd om användningen av personlig skyddsutrustning.

Lagen skyddar arbetstagare som är under 18 år. Det är förbjudet att utsätta unga för arbete som kan skada hälsan, utvecklingen eller skolgången. Även nattarbete är i huvudsak förbjudet för underåriga.

Be om råd av mer erfarna

Övning ger färdighet. Be modigt om hjälp och råd av mer erfarna arbetstagare, om du har problem med att utföra en uppgift eller känner dig osäker.

Att ställa frågor är ett tecken på aktivitet och en vilja att lyckas i arbetet.

Våga visa dina talanger

Ifall du har specialkunskap inom något som kan komma till pass på jobbet, våga visa det!

Om du märker att det är möjligt att genomföra en arbetsuppgift bättre eller effektivare på ditt sätt, ta upp saken i arbetsgemenskapen eller med din chef. En nykomling ser jobbet med färska ögon och kan utveckla det på ett annat sätt en den som blivit fast i gamla rutiner.

Var artig och hjälpsam

Var artig och schysst mot arbetskamrater och eventuella kunder.

Kom ihåg att det är förbjudet att trakassera eller behandla någon osakligt på jobbet. Om du upplever att du blir retad, ta genast kontakt med chefen, arbetsplatsens förtroendeman eller arbetsskyddsfullmäktige.

Använd arbetskläder

På många arbetsplatser förser arbetsgivaren arbetstagaren med arbetskläder.

Även om de inte skulle följa det senaste modet, måste de användas. Det kan höra ihop med arbetssäkerheten eller arbetsgivarens brand, som man vill stärka genom enhetlig klädsel.

Om det är fri klädsel som gäller, lönar det sig att klä sig vettigt och praktiskt.

På många arbetsplatser, till exempel på sjukhus, är det obligatoriskt att använda arbetskläder och skyddsutrustning.

På vissa jobb måste man täcka håret och får inte använda smycken. Det kan till exempel bero på arbetsplatsens hygien- och säkerhetskrav.  Följ chefens anvisningar.

Bli medlem i a-kassan och facket

Redan när du sommarjobbar för första gången kan du bli medlem i JHL:s arbetslöshetskassa. Det lönar sig, eftersom man intjänar arbetsvillkor på sommarjobbet och får rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Det går också att bli medlem i ett fackförbund i samband med det första anställningsförhållandet. Om du fortsätter studera och saknar löneinkomster, är du befriad från medlemsavgiften.

Kom ihåg semesterersättningen

Om du inte har tagit ut intjänad semester under sommarjobbet, får du semesterersättning i samband med slutlönen.

Semesterersättningens storlek varierar efter anställningsförhållandets längd och den månatliga arbetstiden.  Exempel: Om du arbetar i minst 14 dagar per kalendermånad och har varit anställd under ett år, intjänar du semester två dagar per månad som du varit anställd.

Be om arbetsintyg

Det lönar sig att be om arbetsintyg när anställningsförhållandet slutar. Du kan ha nytta av det när du söker nytt arbete. Även om du söker in till en utbildning kan du ha fördel av att ha arbetserfarenhet.