14.2.2022

5 tips på hur du kan stöda en arbetskamrat: Att göra bort sig känns smärtsamt och skamligt, men en bra arbetsgemenskap kan hjälpa en vidare

Misstag är lärorika och kan göra oss starkare, men när vi klantar oss glömmer vi lätt bort att det är så. Det känns smärtsamt att göra bort sig och så ska det vara. På en arbetsplats är en blunder ett utmärkt tillfälle för alla att lära sig och växa.

Saften i den röda kannan var för äldre som hade problem med sitt blodsocker. Den gula kannan var för dem med stabilt blodsocker. Röd är en signalfärg för fara, så det finns ingen risk för misstag, fick Sari höra. Hon var på arbetspraktik vid ett äldreboende.

– Jag var ivrig men samtidigt nervös, och glömde vilken kanna som var vilken, minns Sari.

Det var en varm sommar och saften gick åt. Boendets invånare började få höga blodsockervärden, och skötarna blev oroliga. När orsaken kom fram blev Sari förfärad och skamsen.

– Jag var orolig för invånarna och för mig själv. Jag undrade om jag alls var kompetent för branschen.

– En blunder repareras stegvis, som ett trasigt porslinsföremål. Slutresultatet är ofta vackrare än originalet.Outi Olani, psykolog

Trots att skötarna tröstade Sari och försökte lätta på hennes skuldkänslor led hon mycket av det som hade hänt.

– Men att må dåligt hjälper oss slutligen att klara oss igenom situationen, säger psykolog Outi Olani.

Olani har utvecklat metoden Mokasin (ung. ’jag klåpade’), och svåra känslor hör till det första steget Palasina (’i spillror’). Metoden har tre steg, och hjälper en att göra tiden efter en blunder mer uthärdlig och att senare dra nytta av erfarenheten.

– En blunder repareras stegvis, som ett trasigt porslinsföremål. Slutresultatet är ofta vackrare än originalet, berättar Olani.

Det lönar sig att erkänna blundern öppet och hantera den tillsammans på arbetsplatsen, eftersom det ofta är en chans för hela arbetsgemenskapen att växa och utvecklas.

Du är i spillror, och så ska det vara

Det är normalt att vara i spillror efter en blunder. Ibland kan det dröja innan de tunga känslorna kommer. Men när de kommer, ge dem tid.

– Det är tillåtet att gråta. Ta emot smärtan som situationen väcker, det hjälper dig att snabbare hantera det som har hänt, säger Olani.

Du kan reglera det värsta känslosvallet på ett sätt som passar just dig: gråta mot någons axel, ta en promenad eller be om hjälp av en högre makt.

– Svåra känslor betyder att situationen kräver åtgärder.

I besvärliga situationer försöker psyket hitta en förklaring för det som har hänt, trots att det kan handla om ett rent sammanträffande.

– I krissituationer är det dags att kavla upp ärmarna och sätta igång, vägleder Olani.

Palasina-steget väcker en kortvarig stress som sätter fart på en. Denna överloppsenergi kan kanaliseras in i skedet Kokoa itsesi (’samla dig’), där man tar ansvar för situationen, undersöker det som har hänt och skapar en plan för att rätta till det.

– Att acceptera sina brister kan vara en av hörnstenarna för lycka.Outi Olani

När det värsta är över lönar det sig att blicka tillbaka på sina egna val och deras andel i blundern. Det hjälper oss se vad vi kan göra annorlunda i fortsättningen. Om skuldkänslorna blir för nedslående kan man också tänka på den andel av blundern som inte var på ens ansvar.

– En blunder är en möjlighet att växa och utvecklas, ofta för hela arbetsgemenskapen, påminner Olani.

Saris tillbud fick de andra att notera att kannornas färgkodning inte var vattentät och det behövdes fler säkerhetsåtgärder.

Ibland behövs professionell hjälp

Den jobbiga erfarenheten från studietiden har lämnat sina spår i Saris liv. Hon blev överdrivet försiktig och kontrollerar alltid allting två gånger. Men hon har märkt att misstag sker hur försiktig man än är. Hon har glömt arbetsskift, tappat bort nycklar och söndrat arbetsgivarens egendom – bland annat.

– Varje tabbe har väckt skuldkänslor och stärkt min negativa självbild, sörjer Sari.

Många lider oproportionerligt mycket och länge efter en blunder. Men det är tillåtet att släppa taget om misstag som skett för länge sedan och förlåta sina egna brister.

Rädslan att misslyckas har fått Sari att leva på sparlåga och undvika att ta risker. Hon har gått miste om erfarenheter.

– Det skulle vara lättare om jag kunde glömma min blunder. Men i det här fallet har jag ett beklagligt gott minne.

Händelsen orsakar Sari onödigt mycket lidande. Ett misstag som hon begick som praktikant har förvandlats till en förvrängd föreställning om att hon är dålig och otillräcklig.

– Sådan internaliserad skam är det bra att diskutera med en psykolog. Man kan gå vidare till det tredje steget i Mokasin-metoden, Kultaliimaus (’guldlimning’), även efter flera år, berättar Olani.

Guldlimning gör dig till den du är

När man gått igenom de svåra skedena av en blunder är det dags att granska situationen med en ny attityd och ett flexibelt sinnelag. Man behöver inte dölja de sprickor som händelsen orsakat. De är ett gyllene lim som gör helheten mer intressant. Det lönar sig att förhålla sig nyfiket till dem.

Olani uppmuntrar till att fundera hur man kan komma vidare ur situationen och om man kan lära sig någonting av den.

Och det är också tillåtet att släppa taget om misstag som skett för länge sedan och förlåta sina egna brister.

– Att acceptera sina brister kan vara en av hörnstenarna för lycka. Om inte annat så blir tabbarna en bra historia som kan hjälpa en själv och andra, påminner Olani.