24.1.2022

Arbetsgivarna inom social- och hälsovården lockar personalen på jobb från semestern med generösa ersättningar – Lönar det sig att ta emot sedelknippet eller hålla ledigt?

Anställda inom social- och hälsovård kan få en extra ersättning på flera hundra euro om de går med på att flytta fram eller avbryta sin semester. Många kommunala arbetsgivare har också höjt utryckningspenningen och belönar arbetstagare för extra arbetsskift. Men lönar det sig för en belastad arbetstagare att välja semestern eller pengarna?

Skulle du gå med på att skjuta fram din vintersemestervecka om din chef bad dig riktigt snällt? Skulle ta dig en funderare till om arbetsgivaren erbjöd dig en extra ersättning på 450 euro?

Sådana erbjudanden duggar nu tätt över personalen vid sjukvårdsdistrikten. Också många kommuner erbjuder reda pengar för att garantera hälsovårdens bärkraft.

Så här belönar de två största sjukvårdsdistrikten och kommunerna i huvudstadsregionen dem som avbryter eller skjuter fram sin semester.

De generösa erbjudandena kommer sig av att vården av coronapatienter sysselsätter vårdpersonalen mångfalt i jämförelse med vanlig säsonginfluensa. Också arbetstagarnas led glesnar eftersom hälsovårdspersonalen inte själv heller går fri från smittor och exponeringar.

Till exempel har personalbortfallet vid vissa avdelningar inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS varit 15–20 procent under vissa veckor, då det normalt är klart under tio.

Förutom coronapatienter ska andra med akut hjälpbehov skötas. Därför lockar arbetsgivarna sjukskötare på jobb från semestrar och lediga dagar. Arkivbild från Jorvs sjukhus.

Med tvång eller frivilligt?

Förra veckan antydde Finlands regering och Institutet för hälsa och välfärd THL möjligheten att konstatera undantagsförhållanden och ta i bruk beredskapslagen.

Med stöd av den skulle man i extremfall kunna förplikta arbetstagare inom social- och hälsovården att komma på jobb även under pågående semester. Samtidigt stödjer sig kommunerna och sjukvårdsdistrikten på frivilliga krafter för att garantera nödvändiga social- och hälsovårdstjänster till kommuninvånarna.

HUS och personalorganisationerna har slutit ett tillfälligt avtal med vilket de lockar personalen att skjuta fram eller avbryta sina semestrar. Lockbetet är en engångsersättning på 450 euro.

Avtalet gäller hela personalen, det vill säga utöver skötarna och läkarna också till exempel anstalts- och instrumentvårdarna, medikalvaktmästarna, patientförarna, kanslipersonalen och Raviolis kosthållspersonal.

– Man kan få klumpsumman också då man skjuter fram semestern med bara några dagar. Det enda villkoret är att det är arbetsgivaren som ber dig skjuta fram semestern, säger huvudförtroendeman Niina Koskela.

Utryckningspenning: 150 euro

Dessutom har man inom HUS kommit överens om en utryckningspenning på 150 euro om en person kallas in på jobb eller uppmanas att ta ett extra arbetsskift.

Avtalet om att skjuta fram semester och om utryckningspenning gäller till utgången av februari 2022 och beslut om en eventuell förlängning av det fattas enligt HUS anställningschef Kati Virtanen inom den närmaste framtiden.

– Min magkänsla säger mig att vi inte behövt skjuta fram eller avbryta semestrar i någon stor utsträckning.Kati Virtanen, anställningschef vid HUS

– Min magkänsla säger mig att vi inte behövt skjuta fram eller avbryta semestrar i någon stor utsträckning, säger hon.

Till följd av den växande mängden patienter och de personalöverföringar och andra arrangemang som beror på det, har HUS också tagit i bruk ett tillfälligt uppgiftstillägg på 250 euro och ett lika stort behovsprövat individuellt tillägg.

Regeringen har lovat ersätta kommunerna och samkommunerna alla extra kostnader som coronan förorsakar.

– Också de extra personalkostnader som de framskjutna semestrarna förorsakar arbetsgivaren ska i första hand ersättas av staten, säger Virtanen.

Hur gör man i Helsingfors då?

Också arbetstagare vid Helsingfors stads social- och hälsovård får en ersättning på 450 euro om de skjuter fram eller avbryter semestern på arbetsgivarens initiativ. Ersättningen betalas högst en gång under en och samma semesterperiod.

Det avtal som staden och personalorganisationerna har slutit gäller till utgången av februari 2022. Utöver social- och hälsovården omfattar den också dem som arbetar med vårdtjänster inom servicecentrets telefon- och välfärdstjänster. De erbjuder vårdbesök på distans med bild och ljud närmast för äldre kunder.

I Birkaland 400 euro

I Birkalands sjukvårdsdistrikt betalas en ersättning på 400 euro om en semester som bekräftats eller redan inletts skjuts fram, förutsatt att semestern inte ännu nått halvvägs. Det antal semesterdagar som åtgått avgör om semestern nått halvvägs. Då mer än halva semestern åtgått sjunker ersättningen till 300 euro och för den sista veckan är den endast 200 euro.

Enligt huvudförtroendeman Marjo Lindqvist är det endast en handfull arbetstagare som hittills skjutit fram sina semestrar, men det finns många som bytt arbetsskift.

Ersättningen för ändring av arbetsskift är 120 euro. Den får man om man på arbetsgivarens initiativ ändrar sitt arbetsskift under samma kalenderdygn eller två kalenderdygn före arbetsskiftet inleds.

I Birkalands sjukvårdsdistrikt gäller avtalet om att skjuta fram eller avbryta årssemestern hela personalen. Arkivbild från Jorvs sjukhus.

Dessutom får arbetstagaren en extra ersättning på 60 euro då hen på arbetsgivarens initiativ ändrar, förlänger eller tidigarelägger ett planerat arbetsskift med minst två timmar. Ersättningen är 120 euro om ändringen av arbetsskiftet är minst fyra timmar.

– Tidigare var ersättningen för ändring av arbetsskift hälften mindre. Då vi före jul förhandlade om ett nytt avtal var arbetsgivaren beredd att höja summorna, säger Lindqvist.

Det nuvarande avtalet gäller fram till hösten. Det gäller för sjukvårdsdistriktets personal som omfattas av AKTA, SH-avtalet och läkaravtalet oberoende av arbetsuppgifter och yrkesbefattning.

Läs också: Ann-Christin Wikholm och hennes kolleger håller sjukhuset snyggt – och får tack för sin insats: ”Jag är bortskämd med positiv feedback”

Så belönar Esbo

Esbo stad betalar 120 euro per dag i ersättning för semester som skjuts fram eller avbryts. Förutsättningen är att detta sker på arbetsgivarens initiativ.

Med den här rätt så kännbara ersättningen vill Esbo stad försäkra att vaccinationerna fortsätter utan avbrott och trygga funktionerna vid Esbo sjukhus. Man har rätt att få ersättningen då ett ordinarie arbetsskift planeras in istället för den annullerade semesterdagen.

– Både framskjutning av semestern och tillfälligt byte av arbetsplats har väckt ett visst intresse hos medlemmarnaKristiina Myller, huvudförtroendeman

Dessutom finns en överföringsersättning på 250 euro. Den får man om man övergår från en annan enhet inom social- och hälsovården till Esbo sjukhus för minst tre veckor.

– Både framskjutning av semestern och tillfälligt byte av arbetsplats har väckt ett visst intresse hos medlemmarna, säger huvudförtroendeman Kristiina Myller.

Endast 70 euro i Vanda

I Vanda äventyrar coronan redan allvarligt patient- och klientsäkerheten särskilt inom äldreomsorgen och handikapptjänsterna, Vanda sjukhus, tjänsterna inom specialboende och hemvården.  I första hand försöker man få tag på inhoppare från personaluthyrningsbolaget Seure, men därutöver lockar staden den egna personalen på jobb under pågående semester eller ledigt skift tidigast 24 timmar innan skiftet inleds.

Ersättningen är 70 euro per arbetsskift, det vill säga klart lägre än i grannstaden Esbo.

Även i Vanda finns det behov av mer personal inom hälsovården och hemvården. Anställda lockas skjuta fram sina semestrar med en tilläggsersättning på 70 euro per arbetsskift. Arkivbild från Jorvs sjukhus.

– Arbetsgivaren har åtminstone inte hittills utnyttjat sin direktionsrätt och förordnat någon att byta ut sitt eget jobb mot ett jobb på ett annat ställe. Cheferna har frågat väldigt vänligt om någon är villig att byta till ett annat arbetsställe, säger huvudförtroendeman Nina Uskola.

Ingen form av påtryckning för att avbryta semestrar eller förkorta ledigheter har heller kommit till Uskolas kännedom.

– Arbetsgivarens förslag har fått ett gott mottagande hos medlemskåren, säger hon.