7.12.2023

Bella Alén knyter kontakter med alumner ”Det lönar sig att gå med i alumnnätverket”

Alumnikoordinaattori Bella Alen seisoo seinää vasten.

Alumnkoordinatorn är värdefull för yrkeshögskolan.

Utåtriktad, spontan, lite lätt crazy och orädd för nya saker. Så tror Bella Alén, som sedan två år tillbaka är alumnkoordinator vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg, att kollegorna skulle beskriva henne.

– Jag sålde mig själv till rektorn. Ska Novia ha en alumnkoordinator ska det vara jag och på den vägen är vi. Alumnerna är våra bästa ambassadörer och viktiga för marknadsföringen.

Efter en merkonomutbildning och en utbildning till PR-värdinna har Alén hela sitt yrkesliv jobbat i skolvärlden. På Novia och dess föregångare har hon jobbat sedan 1996, tidigare som studiesekreterare.

Fastän Alén trivs som fisken i vattnet i alumnnätverken kan hon sakna den dagliga kontakten med studerandena.

En kvinna jobbar med dator.
Bella Alén trivs som fisken i vattnet i alumnnätverken kan hon sakna den dagliga kontakten med studerandena.

– Jag jobbade med studiestöden. Det var jättetrevligt att kunna hjälpa studerande att finansiera sin vardag. Men livet går vidare.

Numera handlar Aléns arbetsdagar om att vara i kontakt med alumner, koordinera och planera evenemang.

– Dagen börjar med att jag öppnar datorn och kollar nyheterna om det finns något om våra alumner. Jag är också aktiv på LinkedIn. Det är där många av våra alumner är aktiva och där jag bäst kan snappa upp vad som händer.

Bella Alén knyter också kontakter med dem som nu studerar på Novia, bland annat på årsfester.

– Jag bjuder på bubbel ibland för att visa att livet efter examen också är trevligt och att det lönar sig att gå med i alumnnätverket.

– Jag bjuder på bubbel ibland för att visa att livet efter examen också är trevligt.

Ett värdefullt nätverk för Novia

Utöver att Bella Alén bygger ett värdefullt nätverk för Novia innebär hennes arbete konkreta möjligheter till finansiering. Fem år efter examen görs nämligen uppföljningen Uraseuranta (Karriäruppföljning) med alla yrkeshögskolestuderande för att ta reda på vad som hänt sedan de utexaminerades. Och det är när Alén får statistiken av uppföljningen som hon känner sig extra stolt.

– Novia placerar sig bland topphögskolorna och det är tack vare mina samtal och det jobb jag gjort.
Placeringen är inte beroende av svaren, utan på svarsprocenten. Baserat på den procenten delar ministerierna ut pengar till yrkeshögskolorna – det är alltså en del av finansieringsmodellen.

– Jag kan inte påverka hur alumnerna har uppfattat utbildningen, men jag kan påverka att de svarar och att vi får feedbacken, säger Alen.

Samtidigt får också Novia veta vilken typ av kompetens som alumnerna saknar i sitt yrkesliv.

– Samhället har ändrat mycket från den läroplan de hade när de inledde sina studier. Därför förespråkar vi livslångt lärande. Många känner att de vill fylla på med ny kunskap.

En kvinna med sin telefon.
Utöver att Bella Alén bygger ett värdefullt nätverk för Novia innebär hennes arbete konkreta möjligheter till finansiering.

Startade alumnträff för att göra något tillsammans

Under coronapandemin när Bella Alén saknade chansen att nätverka föddes idén om att ordna en alumnträff tillsammans med andra högskolor.

– Vi tävlar inte med andra universitet och högskolor om våra alumner, så varför inte göra något tillsammans?

Hon kontaktade Mia Ingman, en gammal vän, som koordinerar alumnverksamheten vid Arcada och så föddes Alumnträffen. I våras ordnades träffen för tredje gången i ett samarbete mellan Arcada, Hanken, Helsingfors universitet, Novia och Åbo Akademi.

– Alumnverksamheten har en lång historia bland universiteten, men yrkeshögskolorna försöker fortfarande hitta sin plats, säger Alén.

– Alumnverksamheten har en lång historia bland universiteten, men yrkeshögskolorna försöker fortfarande hitta sin plats.

En utmaning är att få dem som studerat i Novias föregångare Forstis, och som fått sin examen på 1980- och 1990-talen, att känna att de också är Noviaalumner.

– Och att människor som redan har en arbetsplats ska förstå att det inte bara är när man söker ett jobb som man ska vara med i ett nätverk. Kanske man inte själv behöver tips, men det kan vara ett barn eller en vän som skulle behöva det.

Läs mer: Ulrika Eklöf vet vad man behöver veta när man jobbar i en växel

Inte egoistiskt att nätverka

Det är just nätverkandet som Bella Alén trivs allra bäst med. Hon gillar att umgås med alumnerna och höra hur det går för dem.

– Jag vill göra deras arbetsliv enklare och hjälpa dem med kontakter. Att nätverka är inte egoistiskt utan handlar om att hjälpa andra – ”jag har ett namn åt dig”.

Enligt Alén är Novias olika studieinriktningar, allt från naturbruk och teknik till vård, ett trumfkort.

– Du vet aldrig när du behöver vilken kunskap. Kontaktnätet är brett hos oss.

Nätverkandet följer med på fritiden. Tidigare skrev Alén en av Sveriges mest populära matbloggar och i dag är hon kommunalpolitiker i Raseborg.

Att höra till facket är också en naturlig del av Aléns yrkesbana. Hon är styrelseordförande i Raseborgs JHL-styrelse och uppmuntrar alla att komma med på evenemang.

– Jag skrev in mig i JHL när jag fick mitt första vikariat. Själv har jag inte behövt hjälp från facket, men det är ofta först när man behöver facket som man inser det.

Att nätverka är inte egoistiskt utan handlar om att hjälpa andra – ”jag har ett namn åt dig”, säger alumnkordinator Bella Alén.

När hon inte fyller fritiden med politik och fackföreningsarbete trivs hon med sitt nya intresse: golf.

– Jag blev helt biten. Jag bor uppe på ett tak och i vintras slog jag bollar från taket, säger hon och förklarar sedan att ingen behöver vara orolig – bollarna flög inte ner över Ekenäsborna.

Läsning hör också till vardagen – Bella Alén har alltid tre böcker på nattduksbordet.

– Lite kärlek, lite mord och en självbiografi – då blandar jag inte ihop dem.