7.8.2020

Distansjobb kräver koncentration: Med de här råden får du det att fungera

Vid distansarbete leder man sitt eget arbete. Det är bra att förhålla sig vänligt men bestämt till uppdraget. Se till att hålla pauser och visa dig själv medkänsla.

När man jobbar på distans är det speciellt viktigt att kunna leda sitt eget arbete, anser arbetshandledaren och mindfulness-coachen Merja Julkunen på företaget Arpeeti.

– Du klarar det bäst om du behärskar konsten att vara medvetet närvarande. Om du inte kan vara närvarande, finns det en risk för att jobbet tar överhand, säger Julkunen.

Det går att öva sig i att vara närvarande med hjälp av till exempel yoga eller mindfulness. Konsten att vara närvarande hjälper en att koncentrera sig på en uppgift i taget. Andningsövningar är bra sätt att förbättra koncentrationen.

Det lönar sig att förhålla sig positivt till distansarbete och lägga märke till dess goda sidor, såsom att det blir över mer tid och att arbetsresorna inte belastar naturen.

Håll isär jobb och fritid

Vår hjärna är likadan som stenåldersmänniskans, trots att vi lever i en teknikbetonad miljö. Hjärnan belastas av att göra flera saker samtidigt.

Eftersom det finns mer stimuli hemma än på arbetsplatsen, är det viktigt att se till att inte blanda ihop jobb och fritid för mycket då man jobbar på distans.

När du hoppar fram och tillbaka mellan flera saker, är arbetsresultatet inte högklassigt och hjärnan belastas i onödan. Det är ändå inte alltid möjligt att undvika avbrott, speciellt om man har barn att sköta vid sidan om arbetet.

Kom ihåg att ta pauser! Många undersökningar visar att mikropauser är viktiga – till och med viktigare än semester. Testa också pomodoro! Pomodoro-metoden går ut på att jobba koncentrerat i 25 minuter och därefter ta paus i fem minuter. Efter fyra upprepningar har man lov att ha en lite längre paus. 

Heli-Leena Yli-Parkas, ledare för småbarnspedagogik i Kalajoki, började jobba på distans när coronabegränsningarna trädde i kraft. Hon har tre små barn. Under den första coronamånaden var barnen turvis sjuka hemma. Arbetet avbröts ideligen.

– Lyckligtvis hade andra en humoristisk inställning till de barnljud som hördes under mötena, säger hon med ett skratt. 

Vid distansarbete är det viktigt att själv hålla i trådarna. När jobbet avbröts på grund av barnen, måste Yli-Parkas komma ihåg vad som blev på hälft. Nu är barnen på dagis och jobbet på hemmakontoret sker utan avbrott från barnen.   

– Ibland glömmer jag att ha pauser då jag ensam planerar höstens vårdplatser, säger Yli-Parkas.

När man jobbar hemma lockar ingen med en på kaffepaus eller lunch. Det löner sig ändå att hålla pauser, eftersom hjärnan och kroppen behöver dem. På hemmakontoret finns det en risk för att ett intressant jobb sveper en med sig. Plötsligt har man suttit framför datorn tre timmar i sträck, i en dålig ställning dessutom.

– Jag saknar gemenskapskänslan på arbetsplatsen och möjligheten att be en kollega om råd.

Det lönar sig att försöka klura ut vilken typ av pausaktivitet som piggar upp bäst när man är hemma. Pausgymnastik, meditation eller en nypa frisk luft kan göra gott. Enligt många undersökningar har naturen en starkt lugnande effekt. Redan att titta ut genom fönstret piggar upp.  

En bra stämning på arbetet och trevliga arbetskamrater förbättrar arbetshälsan. Positiva känslor uppmuntrar.  Yli-Parkas säger att hon saknar sina kolleger, speciellt känslan av gemenskap och möjligheten att kunna be en arbetskamrat om råd.

Julkunen rekommenderar kaffepauser med arbetskamraterna på distans. Vitsar och stolligheter är bra omväxling för hjärnan.

Kolla inte e-post på kvällen

Under coronatiden har Yli-Parkas endast gjort obligatoriska arbetsuppgifter. Hon väntar redan på vardagen, på att framskrida enligt årsklockan och utveckla småbarnspedagogiken.

Å andra sidan ser hon också positiva sidor med att jobba hemifrån.

– Jag kunde jobba hemifrån ibland också i fortsättningen. Det sparar tid och arbetet är på sitt sätt effektivt.

Julkunen påminner att det också finns risker med distansarbete. Arbetsdagarna blir lätt långa.  

– När arbetsgivarens pekdatorer och bärbara datorer finns i det egna hemmet, är frestelsen att ”snabbt kolla mejlen” stor.   

Det är både belastande och överraskande tidskrävande att läsa e-post efter arbetsdagen. Distansarbetet är effektivt, men distansarbetaren är inte effektiv om hen tröttar ut sig med för mycket jobb.

Stäng av datorns ljudsignaler och andra störande element! Lägg undan elektroniska apparater till exempel i ett skåp då arbetsdagen är över.

Julkunen uppmanar till eftertanke om hur de egna värderingarna ser ut. Värderingarna syns i de val du gör. Hur mycket av din egna tid vill du ge till jobbet? Självmedkänsla är viktigt i allt arbete men i synnerhet när man jobbar på distans. Talar du till dig själv på samma sätt som till din bästa vän?

Lämna bort jobbtankarna på fritiden

Vid distansarbete är det inte möjligt att stänga dörren till arbetsplatsen. Tankar och känslor i anknytning till arbetet kan stanna kvar efter arbetsdagens slut. Julkunen rekommenderar att man stannar upp och funderar hur man får bort tankarna från jobbet.

Det är bra att lära sig hantera känslor. Om du kväver dem, kommer de tillbaka dubbelt starkare. De är hormonella och neurologiska reaktioner. Det går att klä dem i ord genom att tala eller skriva.

– Det är av ondo att skyla över känslor. Enligt en undersökning uppfattades en människa som obehaglig om hen försökte dölja sina verkliga känslor och behaga.

Det är också bra att fundera över vems känsla man bär på. Speciellt i vårdarbete kan arbetstagaren utan att märka det bära med sig klientens känsla. Känslor smittar också.

När du möter arga eller deprimerade människor på jobbet, lönar det sig att tänka på vilken din egen kroppsställning är. Människor har en tendens att omedvetet spegla andras kroppsställning. Då smittar andra människors känslor.  

– Även vid distansarbete kunde man inta en vinnarposition då man diskuterar med till exempel en deprimerad person, förslår Julkunen.