29.4.2021

Elmontörer kan inte jobba på distans: ”Vi skyddar oss så gott vi kan”

Elmontörerna Benny Byman och Kenny Salminen vill erbjuda raseborgare god service även i undantagstider. – Ett litet, lokalt bolag har goda möjligheter att åtgärda problem i takt med att de uppstår, säger Byman.

Benny Byman byter ut eluttag i en tom hyresbostad. Hans kollega på Raseborgs Energi, Kenny Salminen, skruvar loss en kvarglömd armatur och installerar nya, säkrare lamputtag i taket. 

– Vi passar på att utföra underhållsarbeten innan nya hyresgäster flyttar in. Slitaget är stort och man vet aldrig vilken syn som väntar en då man stiger in genom dörren, säger Byman.

Den här gången går allt planenligt. Byman vet ändå av egen erfarenhet att en elmontör måste vara noggrann och medveten om riskerna i varje arbetsskede för att undvika olyckor.

– I början av min arbetskarriär var jag oförsiktig och lät bli att stänga av strömmen då jag skulle dra en kabel genom en vägg. Kabeln ledde ström via aluminiumställningen jag stod på. Jag hann få en ordentlig elchock och skakade i flera sekunder innan säkringen small i elcentralen.

Kenny Salminen och Benny Byman utför elinstallationer i kommunala byggnader och fastighetsbolag. De ansvarar också för gatubelysning och laddningsstationer för elbilar.

Många äldre fastigheter saknar korrekta ritningar som visar var elledningarna löper. Vid reparationer har montörerna därför ofta inget annat val än att kortsluta säkringar för att ta reda på vilka uttag som hör till en viss säkringsgrupp.

Allvarliga elolyckor har ändå blivit ovanligare, eftersom eluttagen numera är jordade. Dessutom är säkringarna i en elcentral försedda med felströmsskydd, vilket innebär att eltillförseln i en elektrisk apparat avbryts om strömmen i den uppgår till nivåer som är farliga för människor.

Frihet under ansvar

Raseborgs Energi, som tidigare hette Ekenäs Energi, producerar el och fjärrvärme och har hand om elnätet på före detta Ekenäs kommuns område. Företaget ägs av Raseborgs stad. 

Byman och Salminen sköter bolagets verksamhet i Karis, Pojo och Svartå. De utför elinstallationer i kommunala byggnader och fastighetsbolag samt ansvarar för gatubelysning och laddningsstationer för elbilar. Dessutom monterar de solpaneler.     

I och med att en privat aktör har hand om eltillförseln på deras område, är deras händer bundna då det gäller driftsfel i elnätet.

– I stället för att åtgärda ett fel som vi upptäckt, blir vi ibland tvungna att ringa till Caruna och be dem göra det, säger Benny Byman.

– Jag hann få en ordentlig elchock innan säkringen small i elcentralen.Benny Byman

Han studerade till elmontör vid Åbolands yrkesskola och utexaminerades 1997. Efter att ha sommarjobbat på Ekenäs Energi i ett par repriser, fick Byman fast anställning på bolaget vid millennieskiftet. Han jobbade kvar i sju år innan han bytte till Hangö elektriska. Byman återvände till Ekenäs Energi 2014.

– Det är nyttigt att jobba för olika arbetsgivare. Man får perspektiv på både arbetet och anställningsvillkoren, säger Byman.

Felströmsskydd och jordade eluttag har gjort elmontörernas jobb säkrare. Många äldre fastigheter saknar ändå korrekta ritningar som visar var elledningarna löper.

Trots att han efter högstadiet övervägde bland annat att bli kock, har han inte ångrat sitt yrkesval. Jobbet som elmontör är mångsidigt och intressant. Dessutom sköter Karisfilialen sitt arbete väldigt självständigt.

– Gårdskarlarna och arbetsledarna på staden ringer och beställer arbetet direkt av oss. Vi bestämmer ganska långt när och hur vi gör något, säger Kenny Salminen.

På samma linje

Byman och Salminen lärde känna varandra på Hangö elektriska och har också båda sina rötter på Kimitoön. Officiellt är Byman arbetsledare.

– När jag är på jobb godkänner jag räkningar, men vi har liknande arbetsuppgifter och är på samma linje i frågor om hur arbetet borde utföras, säger Byman.

Raseborgs Energi har ett krypin med skrivbord och lager på den kommunala depån i Karis centrum. Byman och Salminen börjar vanligtvis jobba klockan sju och slutar lite före fyra.

Utöver den ordinarie arbetstiden har elmontörerna jour under kvällar och veckoslut var sjunde vecka. Om larmet går har jouren en halv timme på sig att åtgärda problemet, eller i alla fall ta reda på vad som utlöst det.

Benny Byman och Kenny Salminen har hand om Raseborgs energis verksamhet i Karis, Pojo och Svartå. De berömmer klimatet på sin arbetsplats.

– Senast jag hade jour fick jag larm om att någon kört ner en gatubelysningsstolpe. När jag kom till platsen visade det sig att det var Destias stolpe och inte vår, säger Byman.

Led och miljötänk

I och med att de flesta elkablarna numera är nergrävda, har elnätens driftssäkerhet ökat. Risken för komplikationer är störst under kalla vinterdagar då elnätet belastas extra hårt.

– Ett litet, lokalt bolag har goda möjligheter att åtgärda problem i takt med att de uppstår. Eftersom kretsarna är små på en liten ort, gör montörerna sitt bästa för att erbjuda god service, säger Byman. 

– Även om vi har munskydd vid kundbesök, känns det inte trevligt att åka hem till folk i nuläget.Kenny Salminen

Det har också blivit allt vanligare med miljötänk både då elen produceras och då den förbrukas. 

– För några veckor sedan bytte vi ut natriumgaslamporna i strålkastarna vid ishockeyrinken i Karis till ledlampor. Lyskraften ökade samtidigt som strömbehovet minskade från tjugofem ampere till fem ampere, säger Kenny Salminen.

Raseborgs Energi har drygt trettio anställda och trösklarna att ta kontakt med både kolleger och chefer är låga. Både Salminen och Byman berömmer klimatet på sin arbetsplats.

– Cheferna berättar öppet vad som är på gång och ger också positiv respons. Före coronaepidemin hade vi personalmöte ungefär en gång i månaden och rekreationsdagar några gånger per år, säger Byman.

Trots epidemin gör montörerna det mesta av jobbet på plats.

– Vi kan tyvärr inte jobba på distans. Även om vi har munskydd vid kundbesök, känns det inte trevligt att åka hem till folk i nuläget, säger Salminen.

En elmontör ska vara noggrann, social och serviceinriktad. Kenny Salminen och Benny Byman sköter sitt jobb från den kommunala depån i Karis centrum.