8.12.2023

Ett ord från chefen för samhällsrelationer: Natomedlemmen Finland behöver bra stödtjänster

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine

Kriget i Ukraina förflyttade Finland till en ny säkerhetsera. Den övergripande tryggheten kan också undergrävas av otillräckliga bastjänster och bristande arbetshälsa, skriver JHL:s chef för samhällsrelationer Päivi Niemi-Laine.

Finland och Europa har gått in i en ny säkerhetsera efter Rysslands invasion av Ukraina. Den övergripande tryggheten och försörjningsberedskapen är centrala orosmoment. Alla tänkbara ansträngningar har gjorts för att förbättra dem. Försörjningsberedskapen har tidigare ganska långt inneburit materiell beredskap, såsom livsmedels-, läkemedels- och energisäkerhet.

Försörjningsberedskapen betonas i kommunikationen och kvaliteten på informationen. Sociala medier utmanar samhällenas sammanhållning och resiliens. De yttre hoten kan omvandlas till inre hot om samhällena inte tar hanteringen av olika hot på allvar.

Arbetstidslagen för soldater måste förnyas

I statsminister Petteri Orpos regeringsprogram får försvarsmakten och polisväsendet tilläggsfinansiering i och med Natomedlemskapet. Inom försvarsmakten behöver soldaterna bland annat kompetenta civilpersoner som uppgiftansvariga som hjälper soldaterna att koncentrera sig på uppgifter som motsvarar deras egen kompetens. Upprätthållandet av operativ beredskap lyckas inte utan tillräckliga stödfunktioner. Människor behövs för underhållsuppgifter, lagerhållning, upphandlingar, personalförvaltning, systemunderhåll och kontorstjänster.

Barn, ungdomar och familjer mår dåligt redan nu men polisen kan inte ensam ingripa i gatuvåldet.

När kraven växer måste man fästa särskild uppmärksamhet vid att stärka personalens funktions- och arbetsförmåga. Arbetshälsofrågor ska också alltid uppmärksammas i samband med beslutsfattandet. Det är dags att förnya soldaternas arbetstidslag. I Natotidens uppgifter måste tjänstgöringsvillkoren vara sådana att folk stannar kvar och vill arbeta i försvarsmaktens tjänst.

Läs mer: Ett ord från ordföranden: Offentliga tjänster tryggar försörjningsberedskapen under svåra tider

Bristen på bastjänster försvagar vår säkerhet

Svagheten hos Orpos regering syns i att kommunerna och välfärdsområdena är tvungna att spara gällande den övergripande tryggheten eftersom de måste koncentrera sig på de mest väsentliga tjänsterna. Otillräckliga bastjänster försvagar säkerheten betydligt. Man gör nedskärningar i social- och hälsovårdstjänsterna, likaså i räddningsväsendet och småbarnspedagogiken. Redan nu mår barn, ungdomar och familjer dåligt. Polisen kan inte ensam ingripa i gatuvåldet. Vid sidan om polisen behövs ungdomsarbetare och -organisationer för att stödja ungdomars utveckling och förmåga att hantera pressen från en mängd olika samhälleliga krav.