14.2.2024

Ett ord från ordföranden: En arktisk vind piskar arbetsmarknaden

mmmmm

På arbetsmarknaden råder en fastfrusen konflikt, och landets regering har varit ovillig att smälta isen. För att tina upp situationen måste regeringen kunna kompromissa, skriver JHL:s tf. ordförande Håkan Ekström.

Året har börjat med vinter och kyla. Det har väckt minnen av de ordentliga, traditionella snövintrarna från åratal tillbaka, ljusa minnen med nyanser av sol och minusgrader.

Vintern för också med sig mindre positiva tankar. Kylan tvingar oss att följa elpriserna noga, och allt fler medlemmar i vårt förbund måste kämpa för att få pengarna att räcka. Och det beror inte bara på de ökande boendekostnaderna.

Läs mer: Ett ord från ordföranden: Snabba vinster är ingen lösning på arbetsmarknadstvisten

Otryggheten växer

En arktisk vind piskar arbetsmarknaden just nu. Regeringen driver med våld igenom sitt regeringsprograms lagstiftningsförsämringar. Om åtgärderna går igenom syns de i form av ökad otrygghet och ekonomisk osäkerhet i arbetstagares och arbetslösas liv.

Regeringens målsättningar favoriserar märkbart arbetsgivarsidan, försämrar atmosfären på arbetsmarknaden och gör det svårare att förhandla och nå avtal.

Arbetsmarknadens framtid kan inte grunda sig på ensidig diktering.

Dags för kompromisser

Vårt förbund och andra fackförbund är redo för dialog, förhandlingar och utveckling av arbetslivet. Arbetsmarknadens framtid kan emellertid inte grunda sig på låtsasförhandlingar och ensidig diktering.

Mer tvångslagstiftning och begränsning av kollektiva friheter hjälper oss inte bygga upp det här landet. Regeringen borde nu använda sin positionella makt för att fortsätta dialogen och söka en jämlik kompromiss mellan alla arbetsmarknadsparterna. Om de misslyckas här påverkar det det finländska arbetslivet negativt ännu en lång tid framöver.