5.4.2023

Ett ord från ordföranden: Nu är det dags för en ny arbetsmarknadsmodell

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Den finländska arbetsmarknadsmodellen har länge varit trasig men under den här avtalsrörelsen har det gjorts en korrigering. Nu har man kommit loss från avtalsförhandlingarnas tvångströja och istället skapat en ny och omfattande löneuppgörelse.

Jag är mer än nöjd med kommunernas och välfärdsområdenas löneförhöjningar, som fackförbunden Fosu och Jyty förhandlade fram. Uppgörelsen är exceptionellt omfattande och berör otaliga offentliga yrkesbranscher. Förhöjningarna är mycket goda och innehåller en stor allmän höjning, en justeringspott, ett löneprogram, olika engångspotter och en löneharmoniseringspenning.

En korrigering var nödvändig

Den nuvarande arbetsmarknadsmodellen har redan länge varit trasig. Enligt Statistikcentralen har köpkraften rasat. Vi har råd att höja lönerna. Den höga inflationen driver företagen i konkurs. En höjning av köpkraften hjälper företagen.

Löneförhöjningarna har varit mycket små de senaste åren. Dessutom har den inofficiella allmänna linjen försvagat särskilt de lågavlönades inkomster.

Just den här avtalsrörelsen visade att det inte finns någon allmän linje i löneuppgörelsen.

En ny era har inletts och det var dags för alla parter att tillsammans förhandla fram en ny arbetsmarknadsmodell. Under just den här avtalsrörelsen blev det klart att någon allmän linje i form av en löneuppgörelse inte existerar, och någon sådan har aldrig heller avtalats om mellan den offentliga och privata sektorn. Vi har kommit loss från avtalsförhandlingarnas tvångströja.

Läs mer: Ett ord från ordföranden: Offentliga tjänster tryggar försörjningsberedskapen under svåra tider

Alla yrken är värdefulla

JHL är ett förbund med otaliga yrken. För oss finns det inget yrke som är sekundärt eller dåligt. Alla yrken är betydelsefulla, sida vid sida med varandra. Olika proffs stöder varandras arbete och välbefinnande genom att ge möjligheter för var och en att koncentrera sig på sitt eget arbete.

Rätt ofta hör vi våra medlemmar och aktiva säga att vissa yrken i samhället förblir i skymundan medan andras betydelse betonas. De yrkesproffs som hamnar i marginalen upplever att de inte får uppskattning för sitt arbete och blir i brist på uppskattning trötta på att utöva sina yrken.

Ljuspunkter i arbetslivet uppstår då alla yrken får uppskattning. Människan förverkligar sig själv genom sitt arbete och yrke. I arbetslivets servicekedjor är det chefens och ledningens uppgift att skapa välbefinnande genom att stödja olika yrken. Alla yrken ska göras synliga och alla ska få sin röst hörd.

Läs mer om avtalsrörelsen